OBJ vystavené (EU)

Vystavené objednávky sú prepojené s  došlými faktúrami.

Objednávka môže byť previazaná s došlou predfaktúrou  - následne úhradou predfaktúry - preddavkovou faktúrou (faktúra o prijatej platbe) až ukončená "konečnou" došlou faktúrou.

Záložka objednávky došlé sa nachádza v module OASIS.

OASIS - Objednávky - Objednávky vystavené - nový záznam

2019-11-11_12-18-16.png

V tomto prípade je vybraný typ dokladu 465-00 - objednávky vystavené/Predfaktúry došlé z EU samozdanenie.

Po zápise sa objednávka nachádza v zozname. Jednotlivé stĺpce sú vysvetlené pod obrázkom.

2019-11-11_12-23-26.png

Po zapísaní objednávky, v prípade, že z objednávky sa má vytvoriť aj predfaktúra. Zapíše sa automaticky aj predfaktúra do OASIS-u a nájdeme ju v zozname došlé predfaktúry.

2019-08-01_7-53-13.png

2019-11-11_12-25-00.png

2019-11-11_12-25-54.png

V prípade, ak príde úhrada danej predfaktúry je možnosť vytvoriť preddavkovú faktúru došlú.

 

 

 

Máte ďalšie otázky? Vložiť žiadosť

0 Príspevky

Prosím prihlásiť sa pre vloženie príspevku.
Powered by Zendesk