Kedy používať typ dokladu 200 resp. 218

Podľa: Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

"Prenos daňovej povinnosti pri uplatňovaní dane z pridanej hodnoty znamená, že daňová povinnosť z dodania tovaru alebo služby v tuzemsku je prenesená z dodávateľa tovaru alebo služby na osobu, ktorej bol tovar dodaný alebo služba poskytnutá. Dodávateľ tovaru nie je v režime prenosu daňovej povinnosti osobou povinnou platiť daň, preto k cene dodaného tovaru alebo služby daň neuplatní, čo v praxi znamená, že pre odberateľa vyhotoví faktúru v cene bez dane. Príjemca plnenia (odberateľ), ktorý je osobou povinnou platiť daň, uplatní tzv. samozdanenie, t. j. k cene dodaného tovaru alebo služby uplatní daň z pridanej hodnoty, ktorú uvedie do daňového priznania a priznanú daň odvedie do štátneho rozpočtu SR. Príjemca plnenia, platiteľ dane, má právo ním uplatnenú daň odpočítať v súlade s podmienkami podľa § 49 až 51 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej iba „zákon o DPH”)."

 

Typ dokladu 200 sa využíva  pri prenose daňovej povinnosti § 69 ods. 12 písm. e-i (komodity)

POZOR -  na skladovej karte musí byť nastavený colný sadzobník s príznakom "komodita".

Môžu nastať 2 prípady:

  • faktúra vystavená na odberateľa, ktorý má pridelené IČ DPH - program vystaví faktúru bez DPH,
  • faktúra vystavená na odberateľa,, ktorý nemá pridelené IČ DPH - program vystaví faktúru s DPH

 

Typ dokladu 218 sa využíva pri predaji služieb § 69 ods.12 napríklad stavebné práce stavebné práce - kde je potrebné zadávať správnu sadzbu DPH.

Môžu nastať 2 prípady:

  • faktúra vystavená na odberateľa, ktorý má pridelené IČ DPH - tu je potrebné zadať 0% sadzbu DPH,
  • faktúra vystavená na odberateľa, ktorý nemá pridelené IČ DPH - tu je potrebné zadať 20% sadzbu DPH.

 

 

 

Máte ďalšie otázky? Vložiť žiadosť

0 Príspevky

Prosím prihlásiť sa pre vloženie príspevku.
Powered by Zendesk