Typ dokladu 118 - Príjem tuzemské samozdanenie

Typ dokladu 118-00 Príjem externý tuzemské samozdanenie sa využíva pri tvorbe dokladov - nákup z tuzemska tuzemské samozdanenie.

Nastavenie typu dokladu.

OASIS - číselníky - typy dokladov - 118-00 príjem externý 

2019-11-21_9-09-00.png

Základné údaje:

2019-11-21_9-10-18.png

Názov - názov je možné si zmeniť, iba na novo vytvorenom type dokladu. Na základnom type dokladu nie je možné meniť názov, štandardne je nazvaný Príjem externý tuzemské samozdanenie.

Na doklade nastaviť príznak dobropis - v prípade ak sa táto voľba zaškrtne doklad sa bude "správať" ako dobropis so všetkými náležitosťami dobropisu.

2019-11-21_9-13-07.png

Skladové pohyby - v rámci skladových pohybov je možné na faktúre nastaviť číselné rady pre dodacie listy, zapnúť voľbu neúčtovať skladové pohyby, a nastaviť druh účtovného dokladu v rámci skladu.

Faktúry - v rámci faktúr je možné si nastaviť číselný rad faktúr, je možnosť zapnúť si voľbu neúčtovať faktúru, nastaviť si druh účtovného dokladu, nastaviť si na faktúre typ analytický účet na, ktorý sa daný pohyb bude účtovať. (stranu D v prípade nákupu), je možné si nastaviť na konkrétnom type dokladu aj splatnosť.

2019-11-21_9-14-09.png

Cena na doklade - voľbou cena na doklade sa vyberá cena, ktorú bude typ dokladu ponúkať. V rámci nastavenia parametrov systém - nastavenie aplikácie - odbyt je možné štandardne nastaviť, ktorú cenu bude prednostne ponúkať. Cenu je možné nastaviť aj v rámci obchodného partnera - ktorá bude prednostne ponúkaná na danom obchodnom partnerovi.

Vykazovať DPH - doklad, ktorý má zaškrtnutú voľbu vykazovať DPH, bude zahrnutý v rámci výkazu DPH a bude zapísaný a zaradený do DPH

Výpočet DPH - je možné si vybrať rôzne druhy výpočtu DPH, môže sa DPH na doklade počítať:

  • zdola teda bude sprístupnená voľba cena s DPH, túto kolónku bude možné vypísať,
  • zhora bude sprístupnená voľba cena bez DPH,  túto kolónku bude možné vypísať,
  • nepočítať touto voľbou sa DPH nebude počítať, pri výbere nepočítať sa automaticky vypnú voľby na zadanie DPH plnenia
  • zachovanie cien 
  • zdola aj zhora v tomto prípade budú sprístupnené obe voľby aj cena bez DPH aj cena s DPH, je možné si vybrať z ktorej strany sa bude cena zapisovať. 

2019-11-21_9-14-57.png

Najčastejšie používané DPH plnenie pre jednotlivé sadzby - programom sú nastavené najčastejšie používané DPH plnenia pre jednotlivé sadzby. V prípade typu dokladu 118-00:

  • nulová sadzba - N02 Nevstupuje do DPH
  • bežné plnenie - PT02 - Daň na vstupe TUZ bežné plnenie: tovar,služba,§51,§49 ods 2 pís.a alebo §53 (Výkaz DPH=20-23,28, KV=B2,B3,C2, SV=nie),
  • samozdanenie - PTK02 - Daň na vstupe TUZ samozdanenie tovar, §49 ods 2 pís.b alebo §53, (Výkaz DPH=20-21,28, KV=B2,B3,C2, SV=nie), (výstup=TSP01, DPH=9,10).

Na tento doklad používať len vybrané DPH plnenie - zapnutím danej voľby bude na doklade možné vybrať len DPH plnenie, ktoré je na type nastavené. V prípade ak sa bude plnenie DPH meniť program to nedovolí a neuloží doklad.

Typ je neplatný - ak je voľba typ je neplatný, pri výbere daného dokladu program tento typ dokladu neponúkne. Túto voľbu je vhodné zapnúť v prípade, ak niektoré doklady, ktoré sú prednastavené nepoužívate. 

Záložka ďalšie:

e-maily.png

Nastavenie tlače a e-mailov - jedná sa o nastavenie šablón v rámci mailovej komunikácie a tlačových zostáv.

Ďalšie nastavenie - nastavenia ako forma úhrady, mena, základná sadzba DPH, znížená sadzba DPH a pod. 

Máte ďalšie otázky? Vložiť žiadosť

0 Príspevky

Prosím prihlásiť sa pre vloženie príspevku.
Powered by Zendesk