PF došlé

Predfaktúry došlé (zálohové faktúry) došlé nie sú daňovým dokladom. Predfaktúra došlá slúži ako podklad na platbu.

Pri predfaktúra je dôležité si vybrať správny typ dokladu. Ak sa jedná o predfaktúru došlú je potrebné vybrať typ dokladu 450-00 Objednávka vystavená/Predfaktúry došlé tuzemsko ak sa jedná o tuzemský obchod.

2019-12-12_10-02-23.png

Postupne sa nahrajú položky. Ak sa jedná o tovar resp. materiál je vhodné nahrať si priamo konkrétne skladové karty. Ak sa jedná o predfaktúru na služby je možné si to zapísať ako neskladovú položku. 

 Ak nie je potrebné aby sa vytvorila objednávka je možné túto voľbu vypnúť.

2019-12-12_10-56-12.png

Na základe zapísanej predfaktúry došlej je možné zapísať úhradu. Úhradu je možné nahrať cez bankový výpis, pokladničný doklad resp. iným dokladom.

2019-12-12_11-22-40.png

2019-12-12_11-26-19.png

Po úhrade je možné vytvoriť preddavkovú faktúru (faktúra o prijatej platbe - daňový doklad). 

Vysporiadanie predfaktúry je v programe nastavené pri vytvorení "konečnej" faktúry cez voľbu vybaviť OBJ/PFA

 

 

 

Máte ďalšie otázky? Vložiť žiadosť

0 Príspevky

Prosím prihlásiť sa pre vloženie príspevku.
Powered by Zendesk