Závierkové kurzové rozdiely

Program umožňuje robiť závierkové kurzové rozdiely vo faktúrach, pokladni a banke.

1. Závierkové kurzové rozdiely vo faktúrach.


1.1 Najprv je potrebné nastaviť si druh účtovného dokladu (číselnú radu) , účet
kurzového zisku a kurzovej straty. Potrebné údaje sa nastavia: Systém – nastavenie aplikácie – OASIS – Účtovanie.
Pri vytváraní druhu dokladu si môžete priamo na danom druhu dokladu zvoliť pomocou masky aj číselnú radu dokladu.

 

2019-11-27_8-12-42.png

Závierkové kurzové rozdiely (KRZ) sa robia v tom roku, pre ktorý sa KRZ rátajú, t.j. ak sa KRZ rátajú k 31.12.2019, tak je potrebné, aby bol užívateľ nastavený v OASISE v roku 2019.

 

1.2 Závierkové kurzové rozdiely (KRZ) sa spúšťajú v OASISE vo voľbe: Uzávierky - Závierkové kurzové rozdiely

2019-11-27_8-14-49.png

Po spustení danej voľby sa zobrazí tabuľka, ktorá informuje k akému dátumu sa KRZ počítajú, aký kurzový lístok program použije, v parametroch účtovania sa užívateľ môže dostať do voľby, kde si zmení druh účtovného dokladu a účty pre kurzový zisk a kurzovú stratu. Vo voľbe kontrola si užívateľ môže pozrieť doklady, ktoré budú kurzom prepočítané.

2019-11-27_12-21-57.png

Kurzové rozdiely sa vygenerujú ako úhrady, ktoré sa zaúčtujú cez generovanie úhrad došlých
a vystavených faktúr. Výpočet kurzových rozdielov sa môže spúšťať opakovane. Pri opakovanom generovaní program vygeneruje už len tie KRZ, ktoré ešte neboli dovtedy vygenerované.

 

2. Kurzové rozdiely v PU - pokladňa
Pred výpočtom KRZ v pokladni je potrebné nastaviť druh účtovného dokladu, účet pre kurzovú stratu a kurzový zisk. Dané údaje sa nastavujú v parametroch pokladne.

2019-11-27_8-17-38.png

2.2 Závierkové kurzové rozdiely sa generujú v pokladničných dokladoch.

Program musí byť nastavený v tom roku, pre ktorý sa KRZ generujú. KRZ sa generujú pre každú pokladňu osobitne.,

Generovanie: Funkcie – Závierkový kurzový rozdiel

2019-11-27_12-41-27.png

 

Voľbou generovať sa spustí výpočet KRZ

 

2019-11-27_12-40-25.png

 

V položkách pokladničných dokladoch vznikne nový záznam s KRZ. Po vygenerovaní KRZ sa už v pokladni nedajú opravovať pokladničné doklady a ani dopĺňať nové záznamy. Ak užívateľ potrebuje urobiť zmenu, musí KRZ vymazať a až následne zmenu uskutočniť.


3. Kurzové rozdiely v PU - banka
3.1 Pred výpočtom KRZ v banke je potrebné nastaviť druh účtovného dokladu, účet pre kurzovú stratu a kurzový zisk. Dané údaje sa nastavujú v parametroch banky.


3.2 Závierkové kurzové rozdiely sa generujú v bankových dokladoch. Obdobie musí byť nastavené v tom roku, pre ktorý sa KRZ generujú. KRZ sa generujú pre každú banku osobitne.
Generovanie: Funkcie – Závierkový kurzový rozdiel

Pod jednotlivými výpismi daného účtu vznikne nový záznam s KRZ. Po vygenerovaní KRZ sa už v banke nedajú opravovať jednotlivé bankové výpisy a ani dopĺňať nové záznamy. Ak užívateľ potrebuje urobiť zmenu, musí KRZ vymazať a až následne zmenu uskutočniť.

Máte ďalšie otázky? Vložiť žiadosť

0 Príspevky

Prosím prihlásiť sa pre vloženie príspevku.
Powered by Zendesk