Otvorenie nového roku a prechod medzi rokmi

Otvorenie nového roku a prechod medzi rokmi v EcoSun.NET (OASIS, SHOP)


Otvorenie nového roku odporúčame urobiť najprv v module OASIS a potom následne v PU a v PAM.


Otvorenie nového roku OASIS+SHOP


OASIS: „Uzávierky – Inicializácia nového roku 2022“. Touto voľbou sa vytvorí databáza so všetkými potrebnými štruktúrami a tabuľkami pre všetky moduly – OASIS, SHOP, PU, PAM. Modul OASIS a SHOP sa touto voľbou automaticky nastaví do nového roka. V module PU a PAM treba nastaviť nový rok osobitne.

uzaviuerka.jpg

POZOR - Ak program vypisuje nasledovné problémy: mceclip0.png

Tento problém nastane v prípade ak sa používa v programe EcoSun aj modul PU. Je potrebné prejsť s modulom PU do nového roka. Prechod je do nového roka je potrebný z dôvodu zápisu dokladov z uzávierky SHOP.

Následne treba zvoliť voľbu „Spustiť inicializáciu roku 2022“. Touto voľbou sa zaktualizujú sklady, skladové karty, nevybavené objednávky a súčasne sa prepočítajú skladové karty.

mceclip0.png

 

Prechod medzi rokmi v module OASIS

Prechod medzi rokmi v module Oasis sa robí vo voľbe zmena obdobia a to kliknutím na obdobie vpravo hore. Tu si užívateľ vyberie rok a mesiac, v ktorom chce pracovať.

mceclip1.png

Ak užívateľ mení starý rok na nový rok, tak program zobrazí tabuľku o inicializácii, v ktorej si užívateľ vyberie čo si chce zaktualizovať.

mceclip2.png

Ak sú voľby na aktualizáciu zakázané, údaje sa nedajú aktualizovať. Vtedy je potrebné, aby rok ktorý chce užívateľ aktualizovať, mal túto aktualizáciu povolenú. Povolenie aktualizácie sa nastavuje vo voľbe:
Uzávierky – Zamknutie období

2019-12-02_8-35-40.png

Inicializácia roka 2021 „Povolená“

mceclip3.png

Po tejto voľbe sú jednotlivé aktualizácie prístupné:

mceclip4.png

 

Nastavenie číselných radov
Po prechode na nový rok je potrebné, aby si užívateľ nastavil nové číselné rady dokladov.
Pri zmene číselných radov odporúčame použiť novinku v programe EcoSun „masky číselných
radov.“ Masky si môžete nastaviť na jednotlivé rady číselných dokladov a aj na typy dokladov.
Nastavenie číselných radov na masky má výhodu v tom, že keď sa raz nastavia, tak o rok pri
nastavení nového roku sa už číselné rady nebudú musieť číselné rady nastavovať..

Číselné rady v OASISE nastavíme:

 2019-12-02_9-05-14.png

  •  Masku si užívateľ môže nastaviť podľa potreby. Napríklad:
    RRMMCC – 210101 toto číslo znamená 21 (rok) 01 (mesiac v ktorom sa nachádza doklad) 01 poradové číslo dokladu v danom mesiaci.
    5RRMMCC – 5200101 toto číslo znamená 5 (fixné číslo napríklad číslo strediska....)
    20 (rok) 01 (mesiac v ktorom sa nachádza doklad) 01 poradové číslo dokladu v danom mesiaci.

mceclip5.png

 

 

Máte ďalšie otázky? Vložiť žiadosť

0 Príspevky

Prosím prihlásiť sa pre vloženie príspevku.
Powered by Zendesk