Otvorenie nového roku a prechod medzi rokmi

Otvorenie nového roku v module PU


V module PU je možné prechod do nového roku uskutočniť cez voľbu: „Uzávierka – Prechod do nového
roku 2022“

mceclip0.png

Následne sa spustí inicializácia bánk, pokladní, vytvorí sa uzatváracia dávka starého roku a otváracia dávka nového roku a prepočíta sa hlavná kniha.

mceclip1.png

 

Prechod medzi rokmi v module PU

Prechod medzi rokmi v module PU sa robí cez voľbu zmena obdobia a to kliknutím na obdobie vpravo hore. Tu si užívateľ vyberie rok a mesiac, v ktorom chce pracovať.

mceclip2.png

Ak užívateľ mení starý rok na nový rok, tak program zobrazí tabuľku o inicializácii, v ktorej si užívateľ vyberie čo si chce zaktualizovať.

mceclip3.png

Podobne ako v OASISE ak aktualizácie nie sú prístupné, treba ich sprístupniť povolením vo voľbe: „Uzávierky – zamknutie období

2019-12-02_8-45-56.png

Povolenie aktualizácie „Inicializácia roka 2021“

mceclip4.png

mceclip5.png

Pozor: Ak boli do nového roku importované dáta zo systému VFP EcoSun, aktualizácia
dát zo starého roku je zakázaná!

Mohlo by dôjsť k narušeniu počiatočných stavov a ďalších importovaných údajov.

 

Nastavenie číselných radov

Nastavenie masky číselných radov na druhoch dokladov. Masky číselných dokladov na druh účtovných dokladov sa nastaví v „PU: číselníky – druhy účt. dokladov“

2019-12-02_8-49-38.png

 

2020-12-02_9-16-34.png

 

 

 

 

Máte ďalšie otázky? Vložiť žiadosť

0 Príspevky

Prosím prihlásiť sa pre vloženie príspevku.
Powered by Zendesk