Hromadná zmena sadzby DPH

POZOR! Hromadnú zmenu sadzby DPH je potrebné robiť až po otvorení nového roka 2020 v module OASIS.

Hromadné zmeny sadzby DPH je možné nastaviť v module OASIS - Sklady a karty - katalóg 

2019-12-17_7-45-16.png

V rámci katalógu sa vyberú jednotlivé skladové karty, na ktorých chceme hromadne zmeniť sadzbu DPH. Je možnosť si dané skladové karty označiť klávesou "X, resp. klávesou V"

V prípade ak nie je možné označiť jednotlivé karty klávesou X, je potrebné vypnúť rýchle vyhľadávanie.

2019-12-17_7-58-24.png

Potom je možné označiť jednotlivé skladové karty klávesou X.

2019-12-17_8-04-39.png

Následne cez funkciehromadná zmena sadzby DPH

2019-12-17_8-09-44.png

Ceny jednotlivých tovarov pred zmenou sadzby DPH

2019-12-17_8-16-30.png

Vykonanie hromadnej zmeny sadzby DPH

2019-12-17_8-17-47.png

Je možnosť si vybrať rôzne varianty:

  • dátum platnosti - od akého dátumu chcete zmenu vykonať,
  • spôsob výberu - je možnosť si vybrať karty buď označené X, označené V,  resp. aktuálny záznam
  • pôvodná DPH - vyberie sa pôvodná sadzba DPH
  • nová DPH - vyberie sa nová sadzba DPH
  • zmenu vykonať na cenách - je možnosť si vybrať na ktorých cenách vykonať zmenu sadzby DPH, či na cenách s DPH resp. na cenách bez DPH.

Následne je potrebné zadať vykonať zmenu DPH.

Skladové karty po vykonaní zmeny sadzby DPH:

2019-12-17_8-31-49.png

 

Máte ďalšie otázky? Vložiť žiadosť

0 Príspevky

Prosím prihlásiť sa pre vloženie príspevku.
Powered by Zendesk