DL došlý

Dodacie listy sa nachádzajú v module OASIS. Nahrávajú sa podobne ako faktúry. Pri nahrávaní dodacích listov je možné si zaškrtnúť aby priamo z dodacích listov sa vytvorila faktúra. 

Dodacie listy nájdeme v module OASIS - skladové pohyby - DL došlé - nový záznam

2019-12-12_8-06-29.png

2019-12-12_8-10-37.png

Základné údaje:

FD - je možnosť pri nahrávaní dodacieho listu si zapnúť aj voľbu FD, pri výbere FD program automaticky vytvorí aj došlú faktúru.

Dodávateľ - vyberie sa dodávateľ, ak je dodávateľ v databáze spoločnosti, pri výbere program dopíše všetky  potrebné údaje, ktoré sú zapísané na danom obchodnom partnerovi. Prípadne ak tam údaje nie sú je ich možné dopísať, poprípade zmeniť. 

Typ dokladu - v tomto prípade sa jedná o typ dokladu 100-00 - príjem externý.

účtovné plnenie - dátum týkajúci sa skladových pohybov, týmto dátumom to vstupe do účtovného denníka, 

 

Položky na dodacom liste

položky - nový záznam - výber skladu

polo_ky.png

vyberú sa položky zo skladu, doplní sa počet kusov s cenou.

2019-12-12_8-17-43.png

Po uložení položiek na doklade sa zobrazí predkontačná tabuľka, ktorú je potrebné skontrolovať a potvrdiť.

2019-12-12_8-19-24.png

Jednotlivé záložky na spodnej časti obrazovky

Položky - zoznam všetkých položiek na dodacom liste

2019-12-12_8-24-33.png

V rámci záložky položky sa nachádzajú zľavy 

Sumár rozpísané jednotlivé ceny bez DPH, rozpísaná DPH, 

2019-12-12_8-26-07.png

DPH v záložke DPH sú rozpísané jednotlivé DPH, čísla pre KV, ktoré po sa po vytvorení faktúry zapíšu aj do výkazu DPH a KV.

2019-12-12_8-27-06.png

kontácia skladu

2019-12-12_9-21-04.png

Po uložení dokladu, sa doklad zapíše do zoznamu dodacích listov. V prípade ak chcete vytvoriť z uloženého dodacieho listu spraviť vystavenú faktúr, je potrebné vôjsť do zoznamu dodacích listov a zapnúť voľbu FD.

2019-12-12_9-22-53.png

2019-12-12_9-23-55.png

2019-12-12_9-24-45.png

Program priradí najbližšie voľné číslo a zapíše doklad aj do vystavených faktúr.

 

 

 

Máte ďalšie otázky? Vložiť žiadosť

0 Príspevky

Prosím prihlásiť sa pre vloženie príspevku.
Powered by Zendesk