Skladové karty - Inventúrny podklad

POZOR!

Pri tvorbe inventúrneho podkladu je treba dať pozor na obdobie v Oasis-e v hornej pravej časti.

2019-12-20_11-21-40.png

Ak má iný užívateľ iné obdobie v zostave sa objavia úplne iné sumy...

2019-12-20_11-22-43.png

2019-12-20_11-23-13.png

Je možné si vybrať rôzne varianty:

Vybrať si rôzne:

  • sklady, 
  • tovarové skupiny
  • v rôznych predajných cenách

Je možnosť tlačiť:

  • aj nulové karty,
  • len záporné karty,
  • aj komisné karty.
  • k určitému dátumu.

 

Zostavu je možné usporiadať podľa: názvu resp. čísla tovaru.

Tlačová zostava vyzerá nasledovne:

2019-12-20_12-05-05.png

 

Máte ďalšie otázky? Vložiť žiadosť

0 Príspevky

Prosím prihlásiť sa pre vloženie príspevku.
Powered by Zendesk