Odsúhlasenie záväzkov a pohľadávok (nastavenie a kontaktné údaje)

Odsúhlasenie záväzkov a pohľadávok sa nachádza v module Podvojné účtovníctvo - účtovné knihy - saldokonto (tabuľka saldokonta je nadročná tabuľka, ktorá sa nezaoberá období ktoré máte nastavené)

2020-01-20_10-40-11.png

2020-01-20_10-47-36.png

Zvolíme si voľbu Tlač

2020-01-20_10-48-31.png

 Je potrebné si zvoliť:

Odsúhlasenie pohľadávok a záväzkov - vybrať si buď všetkých partnerov (neoznačí sa žiadny obchodný partner, program ponúkne všetkých), prípadne si vybrať len určitých partnerov.

K dátumu - zadáva sa dátum, ku ktorému chcete tlačovú zostavu 

Tlačová zostava vyzerá nasledovne:

2020-01-20_10-59-59.png

Zvýraznené údaje sa načítavajú z prihláseného používateľa.

 

Máte ďalšie otázky? Vložiť žiadosť

0 Príspevky

Prosím prihlásiť sa pre vloženie príspevku.
Powered by Zendesk