Základné nastavenia

Základné nastavenia je možné vykonať cez voľbu: systém - nastavenie aplikácie - OASIS

2020-03-24_15-29-23.png

Cez základné nastavenia je možné si nastaviť:

2020-03-24_14-30-19.png

  • Povoliť/nepovoliť vydávať viac ako je disponibilný stav -(program neumožní uložiť doklad, ak je na doklade vyšší výdaj ako je disponibilný stav),
  • Povoliť/nepovoliť vydávať viac ako je okamžitý stav - (program neumožní uložiť doklad, ak je na doklade vyšší výdaj ako je okamžitý stav),
  • Pri vybavovaní objednávky vydávať len do okamžitého stavu - (pri vybavovaní objednávky program vydá položky len do výšky okamžitého stavu),
  • Na karte sledovať viac príjmových a výdajových merných jednotiek (balení a obalov) - (program umožní sledovať na skladových kartách vedľajšie merné jednotky),
  • Na karte sledovať viac EAN kódov - (program umožní pridávať viac EAN kódov na skladové karty) Na karte je zadaný vždy hlavný EAN kód.
  • Na karte sledovať viaceré karty

2020-03-24_14-31-17.png

Charakter cien - V programe je možné používať až 8 cenových hladín. Ak sa používajú 2 cenové hladiny, v takom prípade sú aktívne len Cena 1 Cena 2, ostatné ceny sú neaktívne. Cena sa môže vypočítať prirážkou:

  • žiadna cena -  v tomto prípade, sa cena môže nastaviť ručne, prípade potiahnuť importom, 
  • nákupná cena - cena sa vypočíta prirážkou z nákupnej ceny,
  • skladová cena - cena sa vypočíta prirážkou zo skladovej ceny,
  • z ceny 1,2,3,4... - cena sa vypočíta prirážkou z vybranej ceny (ceny 1, ceny 2,...)

 Cena je vedená - vo väčšine prípadov je vedená v mene EUR

2020-03-24_14-32-39.png

Zaokrúhľovanie je možné nastaviť zaokrúhľovanie individuálne pre predajné a individuálne pre nákupné ceny.

Predajné ceny v tuzemskej a v cudzej mene je možné zaokrúhľovať na 1000 (tisícky) resp. na 6 desatinných miest, prípadne  nezaokrúhľovať tak ako je to zobrazené na nižšie uvedenom obrázku

2020-03-24_14-35-31.png

Nákupné ceny v tuzemskej a v cudzej mene je taktiež možné zaokrúhľovať na 1000 (tisícky), resp. na 6 desatinných miest, prípadne nezaokrúhľovať tak ako je to uvedené na nižšie uvedenom obrázku

2020-03-24_14-39-41.png

Počet desatinných miest pri zadávaní množstva - v programe je možnosť nastaviť si aj počet desatinných miest pri zadávaní množstva až na 6 desatinných miest.

2020-03-24_14-42-09.png

Automatické generovanie korekčnej položky pri dokladoch v cudzej mene - tento parameter spôsobí dorovnanie sumáru na faktúre z cudzej mene oproti položkám korekčnou položkou v zozname DPH.

Používateľské nastavenia

Tieto nastavenia sa týkajú konkrétneho používateľa. Teda jeden používateľ môže mať predvolený sklad 00, ale iný používateľ môže mať predvolený sklad 01.

Povolené sklady - je možné nastaviť na používateľa, ktoré sklady má povolené.

Používateľ môže mať priradené aj HS, taktiež môže nastaviť filtrovanie typov dokladov podľa zadaného HS.

 

Máte ďalšie otázky? Vložiť žiadosť

0 Príspevky

Prosím prihlásiť sa pre vloženie príspevku.
Powered by Zendesk