Nastavenie účtovania

Nastavenie účtovania je prepojené s modulom PU a  predkontáciami v module OASIS.

Časť týchto nastavení sa prejaví v OASISe (Vyrovnanie kurzových rozdielov úhrad faktúr, Vyrovnanie závierkových kurzových rozdielov), časť sa uplatní v PU (voľba Vypnuté automatické zobrazenie účtovného formulára pri editácii dokladu, Generovanie účtovnej dávky, )

Nastavenie účtovania je možné cez voľbu "Systém - Nastavenie aplikácie - OASIS - Účtovanie"

2020-03-25_8-13-43.png

2020-04-01_11-05-06.png

Základné nastavenia

Vypnúť automatické zobrazenie účtovného formulára pri editácii dokladu - táto voľba je nastavená na používateľa. Zaškrtnutím voľby sa vypne zobrazenie účtovného formulára, teda pri uložení resp. oprave položky na doklade sa neotvorí predkontačná tabuľka.

2020-04-01_11-56-38.png

Toto nastavenie je relevantné pre vedenie podvojného účtovníctva.

Generovanie účtovnej dávky

Generovať do poznámky na účtovných dokladoch číslo FA a VS - v prípade aj je táto voľba zaškrtnutá vygeneruje sa doklad, kde v poznámke bude zobrazené číslo faktúry a VS faktúry.

Generovať zákazky na všetky účty položiek dokladov (nielen nákladové a výnosové) - v prípade ak je voľba zaškrtnutá, vygeneruje sa zákazka na všetkých položkách dokladu mimo položky DPH.

 

2020-04-01_14-04-04.png

Tieto nastavenia sú previazané s modulom PU.

Vyrovnanie kurzových rozdielov úhrad faktúr - tu sa nastaví druh dokladu, nastaví sa účet kurzového zisku a účet kurzovej straty. Detailný popis nájdete v časti Faktúry došlé (typ dokladu 115)

Vyrovnanie závierkových kurzových rozdielov - taktiež sa tu nastaví druh dokladu, účet kurzového zisku, kurzovej straty. Detailný popis nájdete v časti Závierkové kurzové rozdiely

Máte ďalšie otázky? Vložiť žiadosť

0 Príspevky

Prosím prihlásiť sa pre vloženie príspevku.
Powered by Zendesk