Nastavenie nákupu

Nastavenie odbytu je možné cez voľbu "Systém - Nastavenie aplikácie - OASIS - Nákup". Týka sa dodacích listov, faktúr došlých, objednávok vystavených, predfaktúr došlých.

2020-03-25_8-13-43.png

2020-03-27_13-56-21.png

Základné nastavenie

Táto voľba je nastavená na používateľa.

Ponúknuť zmenu predajných cien v prípade odchýlky NOVEJ NÁKUPNEJ CENY mimo daný rozsah - voľba ponúka zmeniť predajnú cenu o určité percentá z poslednej nákupnej ceny/priemernej nákupnej ceny. Táto voľba je nastavená na používateľa. 

 

Príklad:

V prípade uvedeného nastavenia

2020-03-27_14-04-41.png

Na skladovej karte kde je posledná nákupná cena 500€, a nakúpi sa tovar/materiál za sumu nižšiu/rovnú  475€ resp. vyššiu/rovnú  525€, vtedy program ponúkne dialógové okno s predajnými cenami na skladovej karte, kde je možné prepočítať ceny.

2020-03-27_14-13-26.png

Skladová karta po prepočte

2020-03-27_14-17-06.png

 

2020-03-31_14-17-27.png

Vyhľadávanie - voľbou vyhľadávanie sa zadáva v akom poradí bude program vyhľadávať skladové karty v dokladoch nákupu. Zmenu poradia je možné nastaviť pomoc šípok, ktoré sa nachádzajú vedľa. V tomto poradí sa budú vždy zobrazovať prvé tri stĺpce v zozname skladových kariet pri vyhľadávaní. Vyhľadávanie v príslušnom stĺpci je možné spustiť uvedenou klávesovou skratkou – t.j. na <Enter> sa bude vyhľadávať vždy v prvom stĺpci, na <Ctrl+Enter> v druhom, atď.

 

 

 

Máte ďalšie otázky? Vložiť žiadosť

0 Príspevky

Prosím prihlásiť sa pre vloženie príspevku.
Powered by Zendesk