Nastavenie Intrastat

Systém Intrastat zbiera priamo od príjemcov a odosielateľov tovarov údaje potrebné na zostavenie štatistiky obchodu medzi členskými štátmi a je napojený na daň z pridanej hodnoty. Hlásenia pre Intrastat sa odovzdávajú iba elektronicky za každý kalendárny mesiac.

Intrastat sa v programe nastaví cez "Systém - Nastavenie aplikácie - OASIS - Moduly OAS - Intrastat"2020-04-02_10-56-46.png

Vyplnenie základného nastavenia - základné nastavenia sa vypĺňajú podľa určených pravidiel2020-04-02_10-59-00.png

Prah transakcie a kód kumulovanej položky je stanovený v poučení o Intraste: " Ak fakturovaná suma po kumulovaní pre každú položku (odsek 7 Poradové číslo položky) nižšia ako 200€ (tzv. prah transakcie), spravodajská jednotka môže takéto transakcie sčítať pri odoslaní ."

"Podľa členského štátu určenia a pri prijatí podľa členského štátu zaslania. Potom v odseku 9 Kód tovaru uvedie kód 99500 00 00, v odseku 10 Fakturovaná suma sčítané sumy a v odseku 11 Členský štát určenia pri odoslaní alebo v odseku 12 Členský štát zaslania pri prijatí príslušný kód členského štátu. Zostávajú odseky 8,13 až 20 sa nevyplňujú (pozri Príloha 11 - Prah transakcie)."

Na skladovej karte je dôležité mať nastavený "Colný sadzobník"2020-07-02_8-11-47.pngNastavenie kódu colného sadzobníkamceclip7.png

POZOR - Colný sadzobník nie je súčasťou programu. V číselníku colného sadzobníka sú kódy, ktoré spadajú do Kontrolného výkazu na riadok A.2.

Intrastat a vystavené doklady2020-07-02_8-48-20.png

Na vystavených/prijatých dokladoch je záložka Intrastat. V tejto záložke program vyplní prednastavené údaje, ktoré načíta z nastavenia "Systém - nastavenie aplikácie - OASIS - Intrastat". Údaje, ktoré boli do dokladu načítané, je možné ručne upraviť. Ak budú údaje opravované ručne, do hlásenia program prednostne načíta ručne upravené údaje. Ak údaje neboli zmenené, tak budú do hlásenia načítané prednastavené údaje z dokladu. 

 

Členský štát určenia/zaslania program vyplní z adresy organizácie na doklade. Prednostne sa načítava z adresy príjemcu. Ak nie je pole "Príjemca" vyplnené, tak štát je do hlásenia načítaný z poľa "Fakturačná adresa"                     2020-07-02_9-58-00.png2020-07-02_10-05-21.png

Intrastat a prijaté doklady2020-07-02_8-44-51.pngKrajina pôvodu do poľa "Krajina pôvodu" program načíta štát z adresy organizácie na doklade. Položky dokladu nemusia mať rovnaký pôvod. Krajina pôvodu sa dá zmeniť na položke.

 Vytvorenie XML súboru pre Intrastat 

 Výstupy pre Intrastat sa vytvárajú v tabuľke prijaté/vystavené "Tlač"mceclip0.pngmceclip1.png

 XML súbor je uložený do adresára, ktorý je určený v parametroch Intrastatu. "Systém - nastavenie aplikácie - OASIS - Intrastat". V názve súboru je rok a mesiac, za ktorý bol súbor vytváraný.

Tlačové zostavy

mceclip2.png

 

Tlačová zostava - sumárna štatistikamceclip3.png

 

Tlačová zostava - položková štatistikamceclip4.png

Máte ďalšie otázky? Vložiť žiadosť

0 Príspevky

Prosím prihlásiť sa pre vloženie príspevku.
Powered by Zendesk