Odberateľská zľava - príklad

Zadávanie odberateľskej zľavy - zľava na vyžiadanie obsluhou2020-04-22_14-23-03.png

Vystavená faktúra spoločnosti SunSoft Plus, s.r.o. vo výške 300€ bez DPH2020-04-20_10-08-36.png

2020-04-22_14-28-37.png

Vyčíslenie odberateľskej zľavy2020-04-20_10-25-54.png

Tlačová zostava po použití odberateľskej zľavy 15%2020-04-20_10-28-12.png

Zadávanie odberateľskej zľavy - Program ponúkne možnosť uplatniť zľavu2020-04-22_14-30-39.png                                                                        Pri uložení dokladu, program ponúkne dialógové okno s ponukou odberateľskej zľavy. V tomto prípade nie je potrebné vyvolať ponuku "Zľavy"2020-04-22_14-32-13.png

Zadávanie odberateľskej zľavy - Program automaticky uplatní zľavu2020-04-22_14-33-10.png                                                                     Program automaticky uplatní odberateľskú zľavu, ktorá bude vyčíslená na doklade.

2020-04-20_11-03-42.png2020-04-20_11-07-25.png

V prípade, ak by sa opravovala položka na doklade, program upozorní, že na doklade je použitá dokladová zľava. Túto zľavu je potrebné najskôr zrušiť a potom položku upravovať.2020-04-20_11-09-06.png2020-04-20_11-10-04.png

Máte ďalšie otázky? Vložiť žiadosť

0 Príspevky

Prosím prihlásiť sa pre vloženie príspevku.
Powered by Zendesk