Položková zľava 15% - príklad

Vystavená faktúra na sumu 400€ bez DPH, použitá 15% individuálna zľava na položku. Individuálnu zľavu je možné zadávať cez "Položky - zľavy - individuálna zľava na položku" alebo priamo na zadanej položke.

"Zľavy - Individuálna zľava na položku"2020-04-20_12-44-14.png

Poskytnutá zľava 15%                                                                2020-04-23_9-12-34.png

Zadávanie výšky zľavy priamo na položke dokladu2020-04-20_13-28-11.png

Prípadne je možné použiť voľbu "Zľavy - Hromadná individuálna zľava na položky". Túto voľbu je možné použiť ak má doklad viac položiek. Program automaticky uplatní zľavu na všetkých položkách.

Po zadanej individuálnej zľave je možné v tabuľke "Položky" vytiahnuť rôzne stĺpce, ktoré vypovedajú o použití a vyčíslení zliav napríklad stĺpec "Zľavy na položke celkom, "Má zľavy, %zľavy spolu.

2020-04-20_13-34-14.png

POZOR ak na tlačovej zostave vyžadujete vyčíslenie zľavy, je potrebné v parametroch tlače zaškrtnúť pole "Tlačiť zľavy".2020-04-17_14-57-11.png

Tlačová zostava po poskytnutí 15% zľavy na položku2020-04-20_13-09-32.pngAk je potrebné položku opraviť, program upozorní, že na doklade je použitá položková zľava. Túto zľavu je potrebné najskôr zrušiť a potom položku upravovať.2020-04-20_13-10-43.png

Je možné zrušiť položkovú zľavu len na aktuálne vybranom zázname, prípadne zrušiť položkové zľavy na všetkých položkách.2020-04-20_13-14-59.png

Máte ďalšie otázky? Vložiť žiadosť

0 Príspevky

Prosím prihlásiť sa pre vloženie príspevku.
Powered by Zendesk