Nastavenie a použitie voľby "Kredity"

Kredity je suma pohľadávok po splatnosti, podľa ktorých sa nastavujú podmienky vystavenia dokladov. Ide o nastavenie bonity odberateľa.                                                                      2020-04-22_13-35-20.png

V záložke "Systém - Nastavenie aplikácie - OASIS - Odbyt" sa nastavujú všeobecné podmienky pre všetky organizácie. Týmto spôsobom je možné si nakombinovať rôzne podmienky pre vystavenie dokladov.     

mceclip0.png

Je možné nastaviť aj lehotu, na základe ktorej bude program podľa nastavenia upozorňovať resp. nepovolí vystavovať doklady.

V tomto nastavení je možné zapnúť voľbu K sume pohľadávok po splatnosti pripočítať sumu nevybavených objednávok. V tomto prípade bude program do celkovej sumy brať aj hodnotu nevybavených objednávok.

Program umožňuje nastaviť  "Individuálny kredit" priamo na vybranej organizácii. Táto voľba sa zapne po zaškrtnutí, vtedy je možné vstúpiť do jednotlivých polí a nastaviť si ich podľa potreby. Toto nastavenie je prioritné.mceclip1.png

Nastavenie individuálneho kreditu na organizácii2020-04-22_7-37-33.png

Príklad 2020-04-22_8-00-08.png

Nedovolí vystaviť došlú objednávku2020-04-22_8-10-24.png

Pri vystavenej faktúre upozorní 2020-04-22_8-37-18.png

Príklad2020-04-22_13-40-11.png

Upozorní ale dovolí uložiť došlú objednávku2020-04-22_8-40-22.png

Nedovolí vystaviť FV2020-04-22_8-42-12.png

Príklad2020-04-22_8-43-36.pngNedovolí vystaviť došlú objednávku2020-04-22_8-44-50.png

Dovolí vystaviť len hotovostný doklad (typ dokladu 202-00)2020-04-22_8-47-02.png

 

Rozšírené nastavenia individuálneho kreditu.

Individuálny kredit je možné nastaviť tak, aby sledoval všetky pohľadávky a teda aj pohľadávky v splatnosti. Nastavenie sleduje sumu dokladu + sumu pohľadávok, tento súčet nesmie prekročiť nastavený kredit. Toto nastavenie sa nepoužíva príliš často, preto je pole "Kreditskryté. Pole je možné vytiahnuť do základného pohľadu. Pravým tlačidlom myši na šedej ploche - "Upraviť rozloženie prvkov"

2020-05-05_8-30-16.pngOtvorí sa dialógové okno so záložkou "Skryté položky". Pole "Kredit" potiahnutím dostaneme do základného pohľadu.                                              2020-05-05_9-34-28.png2020-05-05_9-36-10.png

Zapnutý individuálny kredit2020-05-05_9-36-53.png

Príklad - prekročenie kreditu 1000€2020-05-05_9-55-57.png

2020-05-07_7-45-54.png

 

Máte ďalšie otázky? Vložiť žiadosť

1 Príspevky

  • 0
    Avatar
    Tomáš Jokel

    Dobrý deň, super, ďakujeme za prehľadné návody , ktoré budeme mať vždy "poruke" k okamžitej aplikácií bez nutnosti zavolania . 

    Tomáš Jokel

Prosím prihlásiť sa pre vloženie príspevku.
Powered by Zendesk