Obratová zľava - príklad

Po dosiahnutí obratu u zákazníka SunSoft Plus, s.r.o. použitie obratovej zľavy. Vystavená faktúra v hodnote 115€ bez DPH.

2020-04-20_8-16-22.png(Vyčíslená obratová zľava vo výške 2%)2020-04-20_8-17-32.png

V prípade ak bude vystavený ďalší doklad na sumu ktorá prevyšuje nastavenú hornú hranicu 200€ bude poskytnutá obratová zľava vo výške 5%.

2020-04-20_8-22-16.png2020-04-20_8-23-12.png

POZOR ak na tlačovej zostave vyžadujete vyčíslenie zľavy, je potrebné v parametroch tlače zaškrtnúť pole "Tlačiť zľavy".2020-04-17_14-57-11.png2020-04-20_9-40-36.png

Tlačová zostava po poskytnutí obratovej zľavy 2020-04-20_9-40-36.png

V prípade, ak by sa opravovala položka na doklade, program upozorní, že na doklade je použitá dokladová zľava. Túto zľavu je potrebné najskôr zrušiť a potom položku upravovať.2020-04-20_9-43-54.png2020-04-20_9-44-59.png

Máte ďalšie otázky? Vložiť žiadosť

0 Príspevky

Prosím prihlásiť sa pre vloženie príspevku.
Powered by Zendesk