Obstarávacie náklady

Obstarávacie náklady sú náklady spojené s obstaraním tovaru, materiálu, majetku. Výpočtom ON sa rozumie zvýšenie obstarávacej ceny na skladovej karte úmerne podľa aktuálneho množstva tak, aby sa  hodnota celého skladu v obstarávacej cene zvýšila o tento náklad.

V programe je možné nahrávať obstarávacie náklady 2 spôsobmi.

1. Obstarávacie náklady (ON) sú uvedené na tom istom doklade ako tovar/materiál

Je potrebné si vytvoriť neskladovú kartu, ktorá bude slúžiť na príjem obstarávacích nákladov. Na takto vytvorenej karte sa zaškrtne voľba "Položka predstavuje pri príjme obstarávacie náklady". 2020-04-28_13-06-22.pngNahrávanie FD 10 ks PC klávesnica 5€, 10ks PC myš 8€2020-04-28_13-09-50.png

Pridanie neskladovej karty "Obstarávacie náklady" v hodnote 100€ bez DPH2020-04-28_13-12-24.png2020-04-28_13-40-12.png

 Rozpočítanie ON na položkách dokladov2020-04-28_13-36-39.pngV stĺpci "ON 1" sú vyčíslené obstarávacie náklady pomerom na položky dokladu. V stĺpci "Priemerná cena" je vypočítaná priemerná cena s ON.

2. Obstarávacie náklady sú uvedené na inom doklade

Ak sú obstarávacie náklady vyčíslené na inom doklade, je potrebné ich ručne nahrať k dokladu. V tabuľke Obstarávacie náklady sa vytvorí nový záznam, kde sa uvedie výška obstarávacích nákladov z iného dokladu.

2020-04-28_14-48-47.png2020-04-28_13-44-55.png2020-04-28_13-45-49.png

 Položky po zápise ON2020-04-28_14-50-10.pngV stĺpci "ON 1" sú vyčíslené obstarávacie náklady pomerom na položky dokladu. V stĺpci "Priemerná cena" je vypočítaná priemerná cena s ON.

 

Výpočtom ON sa rozumie zvýšenie obstarávacej ceny na skladovej karte úmerne podľa aktuálneho množstva tak, aby sa v konečnom dôsledku hodnota celého skladu v obstarávacej cene zvýšila o tento náklad.

Máte ďalšie otázky? Vložiť žiadosť

0 Príspevky

Prosím prihlásiť sa pre vloženie príspevku.
Powered by Zendesk