Parametre homebanking-u

Na založenie a nastavenie služieb elektronického platobného styku slúži agenda Parametre homebanking-u.

V parametroch homebankingu sa nastavujú podmienky :

  • Parametre HB
  • Parametre SEPA
  • Parametre súboru

2020-05-13_13-46-32.png

Parametre HB2020-05-15_9-37-50.pngV tejto časti sa zadávajú:

  • Bankový účet - je možnosť vybrať jeden zo založených vlastných bankových účtov, resp. pridať nový vlastný bankový účet
  • Typ HB - podľa nastavené bankového účtu program nastaví Typ HB pre jednotlivé banky
  • Pre používateľa - je možné si vybrať daný parameter homebanking-u len pre určitého používateľa. Zadanie určitého používateľa sa viaže na oprávnenie v systéme EcoSun.NET

Parametre SEPA (Single Euro Payments Area – jednotná oblasť platieb v eurách) 2020-05-15_10-09-36.png

V tejto časti je možné si nastaviť parametre, ktoré má alebo nemá program potiahnuť do prevodného príkazu vo formát XML.

Parametre súboru2020-05-18_7-54-45.pngV parametroch súboru sa nastavuje Názov súboru, MaskaZačiatočné číslo Koncové číslo. Zaškrtnutím voľby Vkladať dátum do názvu sa uloží názov súboru aj s aktuálnym dátumom. 2020-05-18_7-56-26.pngTlačidlá v parametroch súboru:

  1. Voľbou sa vygeneruje skúšobný súbor do adresára HB
  2. Výber adresára HB - otvorí sa okno pre vyhľadávanie priečinka (na vytovrenie nového adresára, vyhľadanie vytvoreného adresára pre HB)
  3. Voľbou sa otvorí adresár HB  
Máte ďalšie otázky? Vložiť žiadosť

0 Príspevky

Prosím prihlásiť sa pre vloženie príspevku.
Powered by Zendesk