Vytvorenie dátového prostredia EcoSun.NET

Založenie ďalšieho dátového prostredia inštalácia MySQL

V prípade ak ešte nemáte založené dátové prostredie, je potrebné si skontrolovať či je používaný dátový provider MySQL. Ak sa MySQL nepoužíva je potrebné si ho nainštalovať podľa návodu na našej web stránke https://sunsoft.zendesk.com/hc/sk/articles/205204192-In%C5%A1tal%C3%A1cia-a-nastavenie-MySQL-servera  

Ďalším krokom je inštalácia demo verzie EcoSun.NET túto inštaláciu môžete vykonať z daného odkazu  https://www.sunsoft.sk/software/down.aspx?ref=ecosun_upg.xml

Vytvorenie nového dátového prostredia sa realizuje tak ako uvádzame na nižšie uvedených obrázkoch.2020-09-02_9-02-59.png2020-09-28_11-00-24.png

  • Názov - ide o názov dátového prostredia (nastaví sa názov, pod ktorým sa bude dátové prostredie používať)
  • Dátový provider - provider na ktorom bude EcoSun.NET fungovať. Najčastejšie používaný dátový provider je MySQL
  • Server (názov/IP)-  zadáva sa názov servera poprípade IP adresa pri zadanom názve/IP adresy je potrebné cez voľbu Test otestovať či server komunikuje správne
  • Databáza názov databázy, je potrebné názov zadávať bez medzier a znakov
  • Meno používateľa je potrebné zadať meno používateľa, nie je vhodné nechať meno používateľa root
  • Heslo zadáva sa heslo 
  • Test pripojenia - testom pripojenia sa skontroluje celkové správne fungovanie založenej databázy

resp. je možné vytvoriť kópiu aktuálneho záznamu kde sa skopíruje nastavenia databázy2020-09-28_11-16-24.png2020-09-28_11-18-57.png

Spôsob incializácie môže byť:

  • vytvorenie novej vlastnej organizácie2020-09-28_11-45-51.png

Pri voľbe vytvorenie novej vlastnej organizácie je potrebné vyplniť všetky potrebné dáta z vlastnej organizácie. Databáza sa správa ako "čistá" bez záznamov.

  • napojiť sa na VFP dáta pre import - prechod zo programu WinOASIS, WinPU, WinPAM2020-09-28_11-46-35.png

Postup na napojenie na VFP dáta pre import je popísaný v uvedenom linku.

Máte ďalšie otázky? Vložiť žiadosť

0 Príspevky

Prosím prihlásiť sa pre vloženie príspevku.
Powered by Zendesk