BI Prehľad tržieb a marže

Medzi základné prednastavené BI prehľady patrí "Prehľad tržieb a marže". Tabuľka Prehľadu tržieb a marže obsahuje prednastavené stĺpce, ktoré sa v danom prehľade využívajú najčastejšie.  Ďalšie stĺpce je možné do prehľadu pridať. 

Vytvorenie nového prehľadu sa vykonáva v module BI  "BI prehľady - Nový záznam"mceclip1.png

Základný popis polí BI prehľadumceclip0.png

Stĺpce v tabuľke BI prehľad sú prednastavené najčastejšie využívané stĺpce.mceclip1.pngFilter - v tejto záložke sa nastaví filter prehľadu. mceclip2.png

Náhľad - v záložke náhľad je možné zobraziť prehľad pred vytvorením kontingenčnej tabuľky.mceclip0.pngTaktiež je možné upravovať, meniť, odstrániť jednotlivé stĺpce z náhľadu mceclip2.pngNastavenia - programátorské nastaveniamceclip3.pngBI prehľady je možné spustiť, čítať a upravovať cez BI analýzu dátmceclip5.pngBI analýza dát - práca v BI analýze dát je popísaná v odkaze.mceclip6.pngNáhľad BI dátmceclip8.pngmceclip9.png

Spustenie BI prehľadu do programu Excelmceclip0.png

Základná (novo vytvorená) kontingenčná tabuľkamceclip2.png

Vybrané stĺpce je potrebné pridať do jednotlivých správnych oblastí kontingenčnej tabuľky. (viď obrázky)2020-07-08_11-08-03.png2020-07-08_11-10-20.png2020-07-08_11-11-382.png

Usporiadaná kontingenčná tabuľka2020-07-08_11-14-45.png

 

Základná úprava kontingenčnej tabuľky

Ak je potrebné aby prehľad robil medzisúčty po Organizáciách, musí byť voľba "Medzisúčet Organizácia" zapnutá. Voľba medzisúčet sa vyvoláva pravým tlačidlom myši.2020-07-08_11-48-04.pngmceclip11.pngmceclip10.png

Nastavenie poľa hodnoty - pri vyčíslených hodnotách, kde môžu byť desatinné miesta je možné tento formát zmeniť. Zmena je možná cez pravé tlačidlo myši - Nastavenie poľa hodnoty - 

mceclip0.pngmceclip1.pngmceclip2.png

 

Máte ďalšie otázky? Vložiť žiadosť

0 Príspevky

Prosím prihlásiť sa pre vloženie príspevku.
Powered by Zendesk