Rýchle vyhľadávanie skladových kariet/neskladových položiek pri tvorbe dobropisu

Program umožňuje rýchlejšie vyhľadávanie skladových kariet/neskladových položiek, ktoré boli použité na dokladoch. Na doklade je potrebné mať zaškrtnutú voľbu Dobropis

mceclip0.png

Pri výbere položiek je nutné zadať skladovú kartu/neskladovú položku, ktorú vie program dohľadať na dokladoch.

mceclip1.png

Po zadaní skladovej karty/neskladovej položky sa v poli Číslo pôvodnej Fa vyhľadá cez symbolmceclip0.png

mceclip2.png

mceclip1.png

Program po výbere dokladu zapíše číslo pôvodnej faktúry.

mceclip0.png

 

TIP: Pri ponuke skladovej karty/neskladovej položky je možné si overiť konkrétny doklad a to tak, že stĺpec faktúry sa nastaví editačný link.

mceclip2.png2020-10-08_10-37-44.png

mceclip3.png

mceclip4.png

 

 

Máte ďalšie otázky? Vložiť žiadosť

0 Príspevky

Prosím prihlásiť sa pre vloženie príspevku.
Powered by Zendesk