Výrobné príkazy (z objednávok), materiálová potreba

Výrobné príkazy slúžia na zadanie výrobkov do výroby. Generovaním príjmu hotových výrobkov vo výrobných príkazoch sa vytvoria interné doklady na príjem (hotových výrobkov) a výdaj (materiálu do výroby) Pred vytvorením výrobného príkazu je potrebné mať nastavené:

Systém - nastavenie aplikácia - OASIS - Moduly OASIS - Výroba, Rozšírená výroba

mceclip0.png

 

Systém - nastavenie aplikácie - OASIS - Výroba

mceclip1.png Pri výdaji z materiálových skladov:

  • Nebrať do úvahy stav na sklade - program ignoruje stavy na jednotlivých materiálových skladoch
  • Uvažovať okamžitý stav - program sa pozerá na okamžitý stav na jednotlivých materiálových skladoch
  • Uvažovať disponibilný stav - program sa pozerá na disponibilný stav na jednotlivých materiálových skladoch

Povoliť generovanie príjmu HV bez predchádzajúceho prevodu materiálu do výroby - nie je potrebné prevádzanie materiálu do skladu nedokončenej výroby

Povoliť čiastočné vybavenie výrobných príkazov - program umožní vybaviť výrobný príkaz aj čiastočne. Vybaví sa určitá časť výrobného príkazu.

 

Je potrebné si skontrolovať/nastaviť číselné rady na type dokladu, ktorý sa bude používať ako výrobný príkaz. V tomto prípade nastavíme/skontrolujeme typ dokladu 701-00 Výrobný príkaz z objednávok

mceclip2.png

 

Tvorba výrobného príkazu

OASIS - Výroba - výrobné príkazy

2020-11-04_11-41-31.png

Vyplnia sa potrebné údaje a pridá sa nová položka

mceclip4.png

Výber z objednávok

mceclip5.png

2020-11-04_12-02-16.png

mceclip7.png

Zelená farba riadka označuje to že je dostatok komponentov na výrobu daného výrobku.

Tip: Výrobný príkaz je možné vybaviť aj čiastočne a následne si zvoliť aby sa už daná objednávka neponúkala do výrobného príkazu.

mceclip0.png

V prípade, ak sa takto výrobný príkaz zadá, v ďalších výrobných príkazoch ich nebude ponúkať na výrobu. V objednávke došlej sa bude "množstvo ktoré ide zo skladu" v stĺpci neponúkať do VP.

mceclip1.png

Pre lepšiu identifikáciu objednávok, ktoré sú vybavené čiastočne z výroby a čiastočne zo skladu je možné použiť podmienené formátovanie a farebne zvýrazniť.

mceclip2.png

Cez vzorec: ([Polozky][[NeponukatNaVP] > 0.0m])

 

Výrobný príkaz

mceclip10.png

 

Generovanie príjmu hotových výrobkov

mceclip11.png

mceclip12.png

zmenené z 25ks (celý výrobný príkaz) na 5ks (čiastočne vybavené)

mceclip13.png

mceclip14.png

Tip: Ak chcete doklady vymazať, je potrebné stáť na doklad Príjem interný z výroby/VP a vymazať doklad. Tento doklad so sebou vymaže aj Výdaj interný.

Pohyby na jednotlivých skladových kartách

mceclip15.png

Opätovné generovanie príjmu hotových výrobkov (na tom istom výrobnom príkaze) v počte 10ks

mceclip16.png

Doklady a pohyby po opätovnom generovaní príjmu hotových výrobkov

2020-11-04_13-19-48.png

mceclip17.png

Takto postupne sa budú pripisovať doklady, pohyby až kým nebude vygenerovaný príjem hotových výrobkov celý.

mceclip18.png

Stav V - znamená že výrobný príkaz je vybavený komplet

Dodatočné priradenie už zaradenej objednávky do výrobného príkazu

V prípade ak by bola objednávka došlá vystavená na určitý počet kusov, a bez opravy objednávky by ste chceli vytvoriť ďalší výrobný príkaz je to možné a to nasledovne:

Pri okne Objednávka je potrebné stlačiť znamienko +  a potom vybrať objednávku vtedy sa zobrazia všetky objednávky aj tie zadané do výrobného príkazu.

mceclip19.png

2020-11-04_13-28-47.png

mceclip20.png

Poprípade, ak nie je potrebné už realizovať objednávku cez výrobný príkaz, je možnosť zaškrtnúť voľbu neponúkať túto objednávku na ďalších výrobných príkazoch. mceclip0.pngTeda ak aj bude objednávka zrealizovaná cez výrobných príkaz len čiastočne, táto objednávka sa už na ďalších výrobných príkazoch nebude zobrazovať. Tento prípade môže nastať ak sa objednávka vybaví čiastočne z výrobného príkazu a čiastočne zo skladu.

Materiálová potreba na výrobu

mceclip21.png

mceclip22.png

Zelená farba zobrazuje, dostatočnú materiálovú potrebu na výrobu

mceclip23.png

Prípad ak nie je dostatok materiálu na výrobu daného výrobku

mceclip1.png

 

 

 

 

 

Máte ďalšie otázky? Vložiť žiadosť

0 Príspevky

Prosím prihlásiť sa pre vloženie príspevku.
Powered by Zendesk