Pokrytie objednávok výrobou

Podmienky na tlačovú zostavu

V programe musí byť nastavené Aloss.dat

Na objednávkach došlých musí byť na položkách zadaný dátum expedície

Skladová karta musí mať vybraný typ výrobok 

mceclip1.png

Dátum expedície na položke dokladu objednávky došlej musí byť vyšší ako systémový dátum v PC keďže sa jedná o plán pokrytia objednávok do budúcnosti

mceclip2.png

Dátum expedície na objednávke došlej musí byť aj na položke dokladu

mceclip0.png

Na výrobnom príkaz musí byť zostáva vyrobiťmceclip4.png

V objednávke došlej musí byť vyplnené pole potrebné dodať

mceclip3.png

Tlačová zostava "Pokrytie objednávok výrobou"

Ak sú vyplnené všetky polia, ktoré sú potrebné na tlačovú zostavu tak cez OASIS - Objednávky došlé - Tlač - Pokrytie objednávok výrobou                 mceclip1.png mceclip2.png                                                      

 

bude tlačová zostava k dispozícii a vyzerá nasledovne

mceclip3.png

kde sa zobrazia všetky objednávky, ktoré sú pripravené na naviazanie výrobného príkazu prípadne kombináciou vybavenie objednávky zo skladu a výrobou cez výrobný príkaz.

V prípade ak sa zapíše výrobný príkaz, tak tlačová zostava bude vyzerať nasledovne:

mceclip4.png

 

 

 

Máte ďalšie otázky? Vložiť žiadosť

0 Príspevky

Prosím prihlásiť sa pre vloženie príspevku.
Powered by Zendesk