Hromadná zmena údajov

V programe je možné robiť hromadné zmeny údajov. Táto funkcia je možné použiť v Katalóg - Ďalšie - Hromadná zmena údajov

Hromadná zmena na údajov sa vykonáva tak, že sa v katalógu označia karty na ktorých sa bude hromadná zmena týkať. Je možné údaje v katalógu označiť X.

mceclip4.png

mceclip0.png

mceclip1.png

Cez hromadnú zmenu údajov je možné meniť:

 • Nastaviť spoločný obrázok - na vybraných údajoch sa nastaví spoločný obrázok
 • Pri importe PE zmeniť predajnú cenu - na vybraných údajoch pri importe sa zmení predajná cena
 • Nepovolené zľavy - na vybraných údajoch nepovolí zadávať zľavymceclip5.png
 • Nepovolené zľavy ak je už množstevná zľava - na vybraných údajoch povolí zľavy ak je nastavená množstevná zľava
 • Množstevná zľava -  na vybraných údajoch nastaví množstevnú zľavumceclip7.png
 • Vyžiadané množstvo
 • Hlavný dodávateľ - na vybraných údajoch zmení hlavného dodávateľa

údaj pred hromadnou zmenoumceclip8.pngmceclip9.png

údaj po hromadnej zmene hlavného dodávateľa   mceclip10.png

 • Kategória 1-5 - na vybraných údajoch zmení nastavenie v kategóriách dokladov
 • Colný sadzobník - na vybraných údajoch zmení colný sadzobník
 • Karta skupina - na vybraných údajoch zmení tovarovú skupinu
 • MJ - na vybraných údajoch zmení mernú jednotku

 

 

 

 

Máte ďalšie otázky? Vložiť žiadosť

0 Príspevky

Prosím prihlásiť sa pre vloženie príspevku.
Powered by Zendesk