Vysporiadanie predfaktúry vystavenej (hodnota zaplatenej zálohy je vyššia ako hodnota konečnej faktúry)

Môže nastať situácia, že predfaktúra vystavená bola uhradená v plnej výške. Po dodaní tovaru je cena tohto tovaru nižšia ako suma zaplatenej predfaktúry. Takúto situáciu je možné riešiť dvoma spôsobmi a to:

Konečná faktúra vystavená bude v zápornej hodnote

mceclip2.png

mceclip3.png

 

mceclip4.png

mceclip5.png

mceclip0.png

 

Konečná faktúra vystavená bude v kladnej hodnote

mceclip1.png

mceclip9.png

mceclip2.png

Ďalším potrebným krokom je vysporiadanie predfaktúry - ručne zadať vrátenie časti úhrady

mceclip4.png

V prípade ak sa vytvorila preddavková faktúra je potrebné vytvoriť ďalšiu preddavkovú faktúru na zápornú hodnotu

mceclip3.png

mceclip5.png

mceclip14.png

mceclip15.png

 

 

 

 

 

Máte ďalšie otázky? Vložiť žiadosť

0 Príspevky

Prosím prihlásiť sa pre vloženie príspevku.
Powered by Zendesk