Vedľajšie merné jednotky

Program ponúka popri hlavnej mernej jednotke, ktorá je nastavená na skladovej karte aj možnosť vedľajšej mernej jednotky. Táto voľba bude sprístupnená v prípade, že sa nastaví.

Systém - Nastavenie aplikácie - OASIS 

mceclip1.png

Po zapnutí nastavenia vedľajších merných jednotiek pribudne na skladových kartách záložka MJ, balenia a obaly.

mceclip2.png

Novým záznamom sa nadefinuje prepočet medzi základnou a vedľajšou mernou jednotkou.

mceclip3.png

Príklad:

Na skladovej karte je základná MJ ks zadefinovaním vedľajšej mernej jednotky (kg) môžeme túto kartu prijímať a vydávať aj vo vedľajšej mernej jednotke.

Prepočet = 1 kg = 0,74 ks (do definície sa musí zapísať: 1ks/1,35 = 0,74)

 

mceclip4.png

Vedľajšiu mernú jednotku nastavíme na príjem. Pri príjme nám program ponúkne vedľajšiu MJ kg a množstvo v ks prepočítané podľa vzťahu.

2020-12-17_13-11-03.png

Pri zápise položky na došlom doklade je možné si vybrať v ktorej mernej jednotke sa položka zapíše. Program prepočítava aj cenu vedľajšej mernej jednotky. 

mceclip0.png

mceclip1.png

Balenie

Prijať alebo vydať položky môžeme v baleniach. Pri zadávaní na skladovej karte si môžeme vybrať.

Príklad

Základnou jednotkou je ks, ale skladovú kartu môžeme prijať v 10ks balení a samozrejme aj predať celé balenie, ktoré môže mať iný EAN a predajnú cenu. Zadefinujeme balenie a prepočet.

Bal= 1ks x 10. Zadefinujeme aj EAN.

V prípade, že nie je zadefinovaná merná jednotka v číselníku cez voľbu  mceclip3.png je možné zadať novú mernú jednotku (v tomto prípade balenie)

mceclip2.png

mceclip4.png

Nastavenie vedľajšej mernej jednotky pre výdaj

mceclip5.png

mceclip7.png

Doklad je možné vytlačiť aj sa rozpisom vedľajšej mernej jednotke. Toto nastavenie sa zadáva cez parametre tlače

mceclip8.png

mceclip9.png

 

Obaly oddeliteľný, neoddeliteľný

Pred zadefinovaním vedľajšej mernej jednotky Obaly je potrebné mať zapnutý modul Obaly. Systém - Nastavenie aplikácie - OASIS - Moduly OAS

mceclip10.png

Pri zapnutom module Obaly, sa dajú k skladovým kartám pripojiť obaly. Obal môže byť oddeliteľný napr. paleta a neoddeliteľný napr. fľaša.

Oddeliteľný obal

V obaloch si zadefinujeme obaly

mceclip11.png

mceclip12.png Tieto obaly sa pripoja k skladových kartám.

mceclip13.png

Ku karte vyberieme paletu. Pri príjme aj výdaji môžeme pri tejto karte zadať počet obalov(paliet).

Neoddeliteľný obal

Na karte vyberieme neoddeliteľný obal-fľaša.

mceclip14.png

Pri príjme aj výdaji sa nám automaticky pripojí aj obal.

mceclip15.png

 

 

Máte ďalšie otázky? Vložiť žiadosť

0 Príspevky

Prosím prihlásiť sa pre vloženie príspevku.
Powered by Zendesk