Okamžitý/disponibilný stav na skladovej karte

V programe je možné si zvoliť rôzne varianty nastavenia. Je možné zakázať resp. povoliť vydávať viac ako je disponibilný/okamžitý stav.mceclip1.png

Povoliť vydávať viac ako je disponibilný stav

Povoliť vydávať viac ako je okamžitý stav

Povoliť vydávať viac ako je okamžitý stav súvisí aj výberové pole Pri vybavovaní objednávky vydať len do okamžitého stavu.

S danými nastaveniami úzko súvisia stavy na skladových kartách. V tabuľke skladové karty sa nachádzajú stĺpce:

  • okamžitý stav - stav na sklade, ktorý máme k dispozícii
  • disponibilný stav - stav na sklade znížený o rezervácie. Rezervácie v tomto prípade predstavujú, že na danej skladovej karty máme vytvorenú došlú objednávku od odberateľa.

mceclip2.png

Môže nastať situácia:

  1. Ak sú vybrané všetky poliamceclip3.png

Tento stav nám povoľuje použiť skladovú kartu na výdajových dokladoch ak stav skladovej karty je menší ako 0.

       2. Ak je vybrané pole Vydávať viac ako je okamžitý stav a súčasne vybrané pole Pri vybavovaní                 objednávok vydávať len do okamžitého stavu

mceclip4.png

Tento stav nám povolí vydať skladovú kartu ak disponibilný stav je menší alebo rovný 0.

 

Príklad.

Na karte 155 (Tlačiareň) máme okamžitý stav na sklade 2ks. Ale karta má rezerváciu cez objednávku 3ks. Preto je disponibilný stav -1ks.

mceclip6.png

mceclip7.png

Uvedenú kartu môžeme predať cez výdajový doklad, ale len do výšky okamžitého stavu. V tomto prípade môžeme vytvoriť doklad s max. 1ks skladovej karty č. 155.

Ak by sme chceli vydať viac ako je okamžitý stav program nás zastaví.

mceclip8.png

 

           3. Ak nie je vybrané ani jedno pole

mceclip9.png

V tomto stave nie je možné vydávať zo skladovej karty ak stav karty či už disponibilný alebo okamžitý je rovný alebo menší ako 0. Program pri výdaji nás vždy zastaví a nedovolí uložiť položku do dokladu.

mceclip10.png

 

Máte ďalšie otázky? Vložiť žiadosť

0 Príspevky

Prosím prihlásiť sa pre vloženie príspevku.
Powered by Zendesk