Nahrávanie odpisovaného majetku

Nahrávanie odpisovaného majetku v programe EcoSun je možné cez Evidenciu majetku - Odpisovaný majetok

Tabuľka evidencia majetku je nadročná tabuľka tak ako tabuľka saldokonta. Je možné tam vidieť všetky zápisy, ktoré sa uskutočnili. Nie je ohraničená rokom.

Nový záznam

mceclip0.png

Vyplnia sa potrebné polia.mceclip1.png

Po tomto zápise je možné záznam uložiť. V tomto prípade je majetok zaevidovaný. Nemá na sebe žiadny pohyb (zaradenie). Odpisovaný majetok musí mať na sebe pohyb na to aby sa mohol zaúčtovať v PU.

V spodnej časti formulára sú jednotlivé záložky týkajúce sa:

  • Pohybov 
  • Ročných odpisov
  • Mesačných odpisov

Zápis pohybu na odpisovanom majetku

mceclip2.png

Tip: Pri zápise je možné nastaviť rôzne čiastky pre daňové a účtovné odpisy.2021-01-13_8-15-36.png

Zoznam pohybov odpisovaného majetku:

mceclip3.png

V sodnej časti formulára sa nachádza časť týkajúca sa účtovania pohybu.

 

mceclip6.png

Zoznam odpisovaného majetku

mceclip7.png

Po zápise sú záložky Odpisy ročné, Odpisy mesačné prázdne. Na to aby sme videli odpisy je potrebné dať prepočet odpisov.mceclip8.png

Ročné odpisy po prepočítaní

mceclip9.png

Mesačné odpisy po prepočítaní

mceclip10.png

Funkcie na "hlavičke" záznamu sú určené na zamknutie a odomknutie odpisov.

mceclip11.png

Pri zamknutí odpisov sa vyberá obdobie, ktoré sa zamkne a taktiež záznamy ktoré budú zamknuté. Pri odomknutí sa taktiež vyberá obdobie a záznam ktorý sa odomkne. Funkcia zamknutia a odomknutia záznamu slúži na to aby po kontrole a zaúčtovaní odpisov nebolo možné opravovať resp. opravovať až po odomknutí záznamu.

mceclip13.png

mceclip14.png

Odomknutie odpisov sa uskutočňuje rovnako. Je potrebné si vybrať, ktoré záznam a v akom období sa odomkne.

Funkcie na položkách záznamu

mceclip1.png

  • Zamknúť označené účtovné odpisy - Funkcia slúži na zamknutie označených odpisovmceclip0.png
  • Odomknúť označené účtovné odpisy                            mceclip0.png
  • Zrušiť manuálne zadané odpisy - Voľbou sa vypne možnosť manuálne zadať odpisy. POZOR - Po voľbe zrušiť manuálne zadané odpisy je potrebný prepočet.
  • Povoliť manuálnu úpravu účtovných odpisov -program umožňuje manuálne opraviť účtovné odpisy. Je potrebné túto voľbu zapnúť. Po zapnutí je možné vstúpiť do účtovného odpisu a upraviť.mceclip1.pngmceclip2.pngmceclip3.png         Po manuálnej úprave účtovných odpisov je potrebné spustiť prepočet odpisov.
  • Zobraziť kontáciu - voľbnou sa zobrazí účtovná kontácia mceclip4.png

 

 

 

 

 

 

 

Máte ďalšie otázky? Vložiť žiadosť

0 Príspevky

Prosím prihlásiť sa pre vloženie príspevku.
Powered by Zendesk