Nastavenie a popis parametrov majetku

V program EcoSun je možnosť zapnutia voľby Evidencia majetku. Túto voľbu je možné spustiť cez Systém - Nastavenie aplikácie - PU - Evidencia majetku

mceclip1.png

V tejto časti je možné nastaviť:

  • Evidovanie majetku
  • Účtovanie majetku
  • Nastaviť zaokrúhľovanie účtovných odpisov - (Podľa daňových odpisov, Matematicky na celé čísla, Matematicky na desatiny, Matematicky na stotiny)

Evidencia majetku

mceclip0.png

Odpisovaný majetok - zobrazí sa tabuľka so zoznamom odpisovaného majetku. V tejto tabuľke je možné zapisovať nový odpisovaný majetok, prepočítavať odpisy, meniť už zapísaný majetok.

mceclip0.png

 

Ostatný majetok - v tejto tabuľke sa zobrazuje majetok, ktorý chceme evidovať ale nie odpisovať.mceclip1.png

mceclip2.png

 

Daňové odpisové skupiny - tabuľka daňové odpisové skupiny obsahuje zoznam daňových odpisových skupín. Zoznam obsahuje aj daňové odpisové skupiny z programu WinPU, ktoré boli historicky zaznamenávané. Daňové odpisové skupiny je možné si doplniť o vlastné cez nový záznam.

mceclip3.png

mceclip4.png

Účtovné odpisové skupiny - tabuľka účtovné odpisové skupiny obsahuje zoznam účtovných odpisových skupín. Zoznam obsahuje aj účtovné odpisové skupiny z programu WinPU, ktoré boli historicky zaznamenávané. Účtovné odpisové skupiny je možné si doplniť o vlastné cez nový záznam.mceclip5.pngmceclip6.png

Druhy pohybov - tabuľka obsahuje preddefinované typy pohybov na zaevidovanie majetku. Taktiež je možné si vytvoriť nový druh pohybu.mceclip7.pngmceclip8.png

Druhy majetku -  tabuľka obsahuje preddefinované druhy majetku podľa čísla kódu produkciemceclip9.png

Máte ďalšie otázky? Vložiť žiadosť

0 Príspevky

Prosím prihlásiť sa pre vloženie príspevku.
Powered by Zendesk