Parametre pokladne

Nastavenie parametrov pokladne

Parametre pokladne slúžia na evidenciu a nastavenie jednotlivých pokladní. Pred prvým použitím pokladne sa musí každá pokladňa zaevidovať do parametrov pokladne. Každá pokladňa bude mať svoj vlastný riadok. 

Pokladňa sa môže zadávať v EUR, ale aj v cudzej mene.

Parametre pokladne sa nastavujú v module PU:

PU - pokladňa - parametre pokladne - nový záznam

parametre_pokladne.png 

 

1. Pokladňa v tuzemskej mene  (EUR)

Pokladňa - číslo, pod ktorým si užívateľ bude viesť pokladňu, štandardne je to od 1-99.

Názov - označenie pokladne, napr. "Hlavá pokladňa" 

Účet pokladne - uvedie sa analytický účet, ktorý bude na hlavičke pokladničného dokladu, bude sa ťahať do účtovného denníka. 

HS pokladne - tu zadané hospodárske stredisko sa bude automaticky ťahať na hlavičku každého pokladničné dokladu evidovaného pod danou pokladňou.

Účtovný doklad - druh účtovného dokladu, tento údaj sa spolu s číselným radom zapisuje do denníka, užívateľ si vyberie s prednastavených možností, alebo  si zadá aj nový.

Číselný rad - užívateľ si vyberie z prednastavených  číselných radov, alebo si vytvorí  nový číselný rad 

Nastavenie DPH: v tejto časti sa zadáva kód plnenie DPH, štandardne bývajú vyplnené nasledovné kódy:  

- Príjmové pokladničné doklady 

  • nulová sadzba  -   N01 - nevstupuje do DPH, 
  • ostatné sadzby -   VT04 - pre príjmové doklady 

- Výdavkové pokladničné doklady

  • nulová sadzba  -   N02 - nevstupuje do DPH,
  • ostatné sadzby -   PT02 - pre výdavkové doklady 

Pri nahrávaní dokladov si užívateľ môže daný kód aj zmeniť.

Počiatočný stav -  pri prechode zo starého roka do nového roka sa počiatočný stav v novom roku zaktualizuje automaticky. Pri nahrávaní novej  pokladne je potrebné počiatočný stav dopísať ručne (ak je počiatočný stav 0,00 EUR, tak tento sa nezadáva).

  • k dátumu - väčšinou je to k 1.1. 
  • v tuzemskej mene - hodnota v EUR, v našom prípade je to 1 000,00 EUR.

 

tuzemsk__poklad_a.png

 

 

2. Pokladňa v cudzej mene 

 

Valutová -  ak chce užívateľ evidovať pokladňu v cudzej mene je potrebné dané polo zaškrtnúť a následne sa zobrazí pole "Mena".

Mena - vyberie sa mena, ktorá sa bude na pokladni používať. Užívateľ si  musí vytvoriť toľko pokladní, koľko mien chce používať.

 

 

Nastavenie DPH: v tejto časti sa zadáva kód plnenie DPH, štandardne bývajú vyplnené nasledovné kódy:  

- Príjmové pokladničné doklady 

  • nulová sadzba  -   N01 - nevstupuje do DPH, 
  • ostatné sadzby -   PEU001 - pre príjmové doklady 

- Výdavkové pokladničné doklady

  • nulová sadzba  -   N02 - nevstupuje do DPH,
  • ostatné sadzby -   PEU01 - pre výdavkové doklady 

Závierkový kurzový rozdiel - užívateľ si vyplní druh účtovného dokladu a analytické účty pre kurzový zisk a kurzovú stratu. Tieto údaje program použije pri spustení kurzových rozdielov pokladní vedených v cudzej mene.

 

 

 

 

 

 

Máte ďalšie otázky? Vložiť žiadosť

0 Príspevky

Prosím prihlásiť sa pre vloženie príspevku.
Powered by Zendesk