Zaúčtovanie pokladničných dokladov do denníka

Zaúčtovanie pokladničných dokladov do denníka v programe sa robí v module podvojného účtovníctvo. Pred samotným zaúčtovaním pokladničných dokladov do denníka je potrebné si skontrolovať správnosť kontácie na dokladoch.

Zaúčtovanie pokladničných dokladov do denníka je nasledovné:

PU - účtovné knihy - generovanie dávky pokladne a banky

generovanie___tovnej_d_vky_pokladn.png

 

generovanie___tovnej_d_vky_pokladna.png

Vyberú sa doklady, ktoré chcete zaúčtovať do denníka.

Pokladničné doklady - zaškrtnutím tejto voľby sa vyberú pokladničné doklady. Je možnosť si vybrať iba konkrétnu pokladňu (hlavná pokladňa), poprípade sa môžu vybrať všetky pokladne, ktoré sú v programe vytvorené.

 

Voľba rozsahu pre doklady - tu sa vyberie, ktoré doklady sa majú zaúčtovať:

  • Za obdobie (jednotlivé mesiace 1,2,3,...)  
  • Označené X (označené doklady X-kom)
  • V rozsahu dátumov (doklady v rozmedzí zadaných dátumov)

Pred samotným generovaním je vhodné si spustiť voľbu kontrola, touto voľbou sa vykoná rýchla kontrola správnosti predkontovania dokladov.

__tovn__d_vka.png

Po kontrole pripravenej účtovnej dávky, je potrebné zadať generovať. 

Po vygenerovaní sa dané doklady zobrazia v účtovnej dávke

Voľbou generovať účtovnú dávku sú pokladničné doklady pripravené na zaúčtovanie do denníka. Pokladničné doklady budú zaúčtované v denníku až po spustení funkcie - zaúčtovať dávku/prevod do denníka.

za__tovanie_d_vky.png

 

Po použití funkcie zaúčtovať dávku (prevod do denníka) sa pokladničné doklady zaúčtujú a prevedú do denníka. Správnosť zaúčtovania je možné si skontrolovať v denníku. 

Taktiež správnosť či je doklad zaúčtovaný v denníku je možné priamo na prvotnom doklade v záložke položky. Tu sa nachádza  zaškrtávacie pole zaúčtované.

za__tovania_na_prvotnom_doklade.png

 

 

 

 

 

 

 

 

Máte ďalšie otázky? Vložiť žiadosť

0 Príspevky

Prosím prihlásiť sa pre vloženie príspevku.
Powered by Zendesk