Parametre banky

Nastavenie parametrov banky 

Parametre banky slúžia na evidenciu a nastavenie jednotlivých bankových účtov. Pred prvým použitím banky sa musí každý bankový účet, ktorý sa vo firme používa zaevidovať do parametrov banky. Každá banka bude mať svoj vlastný riadok.

Banka sa môže zadávať v EUR, ale aj v cudzej mene.

 

Parametre banky sa nastavujú v module PU:

PU - Banka - Parametre banky - nový záznam

parametre_banky.png

zoznam_b_nk.png

1. Banka v tuzemskej mene (EUR)

Číslo banky - číslo, pod ktorým si užívateľ bude viesť banku, štandardne je to od 1-99

Názov - označenie banky, napr. "hlavný účet",

IBAN - číslo účtu v tvare IBAN

SWIFT/BIC - BIC je bankový identifikačný kód

Účet - číslo bankového účtu 

Kód - kód banky

Adresár pre import výpisov - cieľový adresár, ktorý slúži na import výpisu vo formáte xml z bankového účtu 

Účet banky - uvedie sa analytický účet, ktorý bude na hlavičke bankového výpisu, bude sa ťahať do denníka,  

HS banky - ak chce užívateľ na banke evidovať strediská má možnosť si dané stredisko tu zadať a program ho bude automaticky dávať na bankové výpisy.

Účtovný doklad - druh účtovného dokladu, tento údaj sa spolu s číselným radom zapisuje do denníka, užívateľ si vyberie s prednastavených možností, alebo si zadá nový,

Číselný rad - užívateľ si vyberie z prednastavených číselných radov, alebo si vytvorí nový  číselný rad,

Počiatočný stav - pri prechode medzi rokmi sa počiatočný stav prenesie z minulého účtovného obdobia do nasledujúceho. Pri novo zadanej banke je potrebné počiatočný stav dopísať.

  • k dátumu  - dátum ku ktorému je počiatočný stav na bankovom účte
  • v tuzemskej mene - hodnota v EUR

 

tuzemsk__banka.png 

 

1. Banka v cudzej mene

 

Názov - označenie banky, napr. "devízový účet",

Adresár pre import výpisov - cieľový adresár, ktorý slúži na import výpisu vo formáte xml z bankového účtu 

Počiatočný stav - pri prechode medzi rokmi sa počiatočný stav prenesie z minulého účtovného obdobia do nasledujúceho. Pri novo zadanej banke je potrebné počiatočný stav dopísať.

  • v tuzemskej mene - hodnota v EUR
  • v cudzej mene - hodnota v CM

Závierkový kurzový rozdiel - tieto polia vyplní program automaticky po spustení závierkových kurzových rozdielov

 

dev_zov_.png

 

Zoznam jednotlivých bankových účtov 

parametre_banky.png

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Máte ďalšie otázky? Vložiť žiadosť

0 Príspevky

Prosím prihlásiť sa pre vloženie príspevku.
Powered by Zendesk