Nahrávanie výdavkového pokladničného dokladu

Výdavkové pokladničné doklady sa nahrávajú v:

PU - pokladňa - pokladničné doklady - (výber pokladne) - nový záznam

v_davkov__pokladni_n__doklad.png

Výdaj základ - suma bez DPH,

DPHpercento DPH, ktoré sa použije na daný výdavkový pokladničný doklad. Pri úhrade faktúry musí byť sadzba DPH vždy nulová.

Zjednodušený daňový doklad - štandardne býva toto pole zaškrtnuté.  Ak je na doklade toto pole zaškrnuté, znamená to, že doklad bude v kontrolnom výkaze vstupovať do riadku B3. 

Predkontácia - pomocou predkontácie sa do dokladu automaticky doplní analytický účet, poznámka a HS. Doklady sa môžu nahrávať aj bez použitia predkontácií.

Účet -  sa doplní použitím predkontácie. Ak užívateľ predkontácie nepoužíva, musí si analytický účet zadať vždy ručne.

HS -  sa môže doplniť z:

 • z parametrov pokladne,
 • z predkontácie,
 • ručne.

Zákazka - vypĺňajú len užívatelia, ktorí účtujú na zákazky, z príslušného zoznamu si vyberú konkrétnu zákazku.

Organizácia - názov organizácie. Ak v evidencii organizácii nie je daná organizácia vytvorená, užívateľ si môže organizáciu doplniť aj priamo v rozrobenom doklade. 

Poznámka - sa môže doplnť:

 • z predkontácie,
 • ručne.

Komu/Od - tu sa potiahne údaj z organizácie, ktorá sa vyplní na doklade. Môže sa prepísať. Ak sa zhoduje s organizáciou nemusí byť vyplnený.

 

Príklad: 

Spoločnosť kúpila od spoločnosti ŠEVT, a.s.  cez ERP (zjednodušený daňový doklad) kancelárske potreby.  Suma bez DPH= 5,50 DPH = 1,10 EUR, Suma spolu = 6,60 EUR. 

VPD1.png

 

Po zapísaní dokladu, sa doklad zobrazí v zozname pokladničných dokladov.

pokladni_n__doklady.png

 

 

 

Tlač pokladničného dokladu:

Pokladničný doklad sa tlačí vo voľbe "Tlač".

 

Výber tlač sa môže nastaviť nasledovne:

 • aktuálny doklad,
 • všetky záznamy (doklady, ktoré sú na obrazovke vyfiltrované),
 • označené klávesou  "X".

Je možné si vybrať rôzne možnosti tlače:

 • otvoriť v PDF, word, excel, a pod.
 • tlač (priama tlač na tlačiarni)
 • náhľad (náhľad pokladničného dokladu)

 

tla_ov__zostava.png

 

 

Máte ďalšie otázky? Vložiť žiadosť

0 Príspevky

Prosím prihlásiť sa pre vloženie príspevku.
Powered by Zendesk