Odúčtovanie pokladničných dokladov z denníka

Odúčtovanie pokladničných dokladov z denníka v programe sa robí v module podvojné účtovníctvo.

Je potrebné to spraviť podľa rozpísaných krokov. Funkciou zrušiť zaúčtovanie (prevod do dávky)  sa vybrané doklady vrátia späť do účtovnej dávky. Ak doklad chcete opravovať priamo v pokladničných dokladov je správne zrušiť pokladničný doklad z účtovnej dávky. Po tomto úkone, sa doklad nenachádza ani v denníku ani v hlavnej knihe, doklad je len zapísaný v pokladničných dokladoch.

PU - účtovné knihy - denník - funkcie - zrušiť zaúčtovanie (prevod do dávky)

od__tovanie_pokladni_n_ch_dokladov__z_denn_ka.png

ot_zka_pri_zru_en_.png

Odporúčame prepočítať hlavnú knihu.

ot_zka_prepo_tu_HK.png

prevod_do_d_vky.png

Pokladničné doklady sa presunú z denníka do účtovnej dávky.

__tovn__d_vka.png

Vymazať doklady z účtovnej dávky sa robí nasledovne:

účtovná dávka - funkcie - zrušiť generovanú dávku

 zru_enie_generovanej_d_vky.png

Po potvrdení voľby zrušiť generovanú dávku  sa zobrazí dialógové okno, ktoré sa pýta, či chcete zrušiť účtovné doklady z účtovnej dávky

2019-05-20_10-08-18.png

Tieto doklady sa nevymažú, len budú zrušené z účtovnej dávky. Prvotné doklady ostávajú zapísané v pokladničných dokladoch s príznakom nezaúčtované. (zaúčtované ale bez príznaku "bez zaškrtnutého okienka")

neza__tovan_.png

 

Máte ďalšie otázky? Vložiť žiadosť

0 Príspevky

Prosím prihlásiť sa pre vloženie príspevku.
Powered by Zendesk