Odúčtovanie bankových pohybov z denníka

Odúčtovanie bankových pohybov z denníka v programe sa robí v module podvojné účtovníctvo.

Je potrebné to spraviť podľa rozpísaných krokov. Funkciou zrušiť zaúčtovanie (prevod do dávky)  sa vybrané doklady vrátia späť do účtovnej dávky. Ak doklad chcete opravovať priamo v pokladničných dokladov je správne zrušiť pokladničný doklad z účtovnej dávky. Po tomto úkone, sa doklad nenachádza ani v denníku ani v hlavnej knihe, doklad je len zapísaný v bankových pohyboch.

PU - účtovné knihy - denník - funkcie - zrušiť zaúčtovanie (prevod do dávky)

 

zru_enie_za__tovania_bankov_ch_pohybov.png

ot_zka_zru_i__za__tovanie.png

Odporúčame prepočítať hlavnú knihu.

ot_zka_prepo_tu_HK.png

 obr_zok_zru_enia_d_vky.png

Bankové pohyby sa presunú z denníka do účtovnej dávky.

2019-05-21_9-08-38.png

 

Vymazať doklady z účtovnej dávky sa robí nasledovne:

účtovná dávka - funkcie - zrušiť generovanú dávku

 zru_enie_generovanej_d_vky.png

Po potvrdení voľby zrušiť generovanú dávku  sa zobrazí dialógové okno, ktoré sa pýta, či chcete zrušiť účtovné doklady z účtovnej dávky

2019-05-20_10-08-18.png

Tieto doklady sa nevymažú, len budú zrušené z účtovnej dávky. Prvotné doklady ostávajú zapísané v bankových pohyboch s príznakom nezaúčtované. (zaúčtované ale bez príznaku)

 za__tovan__doklady.png

 

 

Máte ďalšie otázky? Vložiť žiadosť

0 Príspevky

Prosím prihlásiť sa pre vloženie príspevku.
Powered by Zendesk