Saldokonto

Saldokonto je nadročná tabuľka, t.z. je to tabuľka, ktorú neovplyvňuje rok v ktorom sa momentálne nachádzate. V saldokonte sa nachádzajú všetky predpisy a úhrady za jednotlivé roky.

Záložka saldokonto sa nachádza v module podvojné účtovníctvo

PU - účtovné knihy - saldokonto

saldo.png

 

Základný výber položiek, ktoré chcete aby boli viditeľné. Je potrebné si vybrať:

  • či ide o pohľadávky, pohľadávky z predfaktúr,a pod.....,
  • či chcete aby boli viditeľné neuhradené alebo uhradené,
  • či chcete aby boli zobrazené aj faktúry v splatnosti je potrebné zaškrtnúť možnosť aj v splatnosti

obr._saldo.png

Možnosť   k 31.12.2018 znamená  rozdiel sumy  a úhrady  vypočítaný  k 31.12.2018 a zobrazí sa v  stĺpci rozdiel k 31.12.2018.

V stĺpci rozdiel  je aktuálna hodnota salda na prihláseného používateľ a v stĺpci rozdiel k dátumu 31.12.2018 je suma k 31.12.2018 (tieto dve sumy sa nemusia rovnať).

 

Funkcie saldokonta

funkcie_salda.png

  • Úhrada – možnosť úhrady daného predpisu,
  • Zobraziť prvotný doklad – zobrazí sa prvotný doklad v systéme, ak ide o faktúru zobrazí, sa daná faktúra a pod...,
  • Odoslať/uložiť upomienky – z tejto voľby sa dajú posielať upomienky, 
  • Prehľad salda organizácie – zobrazí sa saldo len s vybranou organizáciou,
  • Organizácia na Finstat.sk – vyhľadá organizáciu na finstate.
Máte ďalšie otázky? Vložiť žiadosť

0 Príspevky

Prosím prihlásiť sa pre vloženie príspevku.
Powered by Zendesk