Nastavenie predkontácie pre homebanking

Nastavenie predkontácie pre homebanking je možné v module podvojné účtovníctvo kde je možné si nastaviť jednotlivé predkontácie.

PU-Banka-Predkontácie pre homebanking - nový záznam

3.png

 

 

Príklad:

Nastavenie predkontácie pre daň zo závislej činnosti. 

V predkontáciách sa vytvorí nový záznam a vyplnia sa nasledovné polia:

  • Text na položke výpisu - text sa skopíruje z naimportovaného bankového výpisu  
  • Platí pre banku - vyberie sa konkrétna banka, pre ktorú sa predkontácia vytvára.
  • Kredit/Debet
  • K položke priradiť predkontáciu - vyberie sa predkontácia na ktorej je nastavený príslušný analytický účet

 

predkont_cia_pre_HB.png

Ak ju chceme upraviť stačí si ju otvoriť cez voľbu "..."  môžete ju upraviťpredkont_cia_....png    

__seln_k_predkont_cii_HB.png

Máte ďalšie otázky? Vložiť žiadosť

0 Príspevky

Prosím prihlásiť sa pre vloženie príspevku.
Powered by Zendesk