Zaúčtovanie bankových pohybov do denníka

Zaúčtovanie bankových pohybov do denníka je možné spraviť v module podvojné účtovníctvo.

Zaúčtovanie bankových pohybov do denníka v programe sa robí v module podvojného účtovníctvo. Pred samotným zaúčtovaním bankových pohybov do denníka je potrebné si skontrolovať správnosť kontácie na dokladoch.

Zaúčtovanie bankových pohybov do denníka je nasledovné:

PU - účtovné knihy - generovanie dávky pokladne a banky

generovanie___tovnej_d_vky_pokladn.png

 

generovanie_banky_do_denn_ka.png

Vyberú sa doklady, ktoré sa majú zaúčtovať do denníka.

Bankové výpisy - tu sa vyberie konkrétna banka, alebo bankové výpisy zo všetkých bánk.

Voľba rozsahu pre doklady -  tu sa vyberie aké doklady sa majú zaúčtovať:

  • za obdobie (jednotlivé mesiace 1,2,3,...)  
  • označené X (označené doklady)
  • v rozsahu dátumov (doklady v rozmedzí zadaných dátumov)

Pred samotným generovaním je vhodné si spustiť voľbu kontrola, v touto voľbou sa vykoná rýchla kontrola správnosti dokladov.

obr._kontrola___tovnej_d_vky_banka.png

 

Po kontrole pripravenej účtovnej dávky, je potrebné zadať generovať. 

Po vygenerovaní sa dané doklady zobrazia v účtovnej dávke

Voľbou generovať účtovnú dávku sú pokladničné doklady pripravené na zaúčtovanie do denníka. Pokladničné doklady budú zaúčtované v denníku až po spustení funkcie - zaúčtovať dávku/prevod do denníka.

za__tovanie_d_vky.png

Po použití funkcie zaúčtovať dávku (prevod do denníka) sa bankové pohyby zaúčtujú a prevedú do denníka. Správnosť zaúčtovania je možné si skontrolovať v denníku. 

Taktiež správnosť či je doklad zaúčtovaný v denníku je možné priamo na prvotnom doklade v záložke položky. Tu sa nachádza  zaškrtávacie pole zaúčtované BD

za__tovn_.png

 

 

 

Máte ďalšie otázky? Vložiť žiadosť

0 Príspevky

Prosím prihlásiť sa pre vloženie príspevku.
Powered by Zendesk