Tvorba daňového priznania DPH

Daňové priznanie DPH sa realizuje:

DPH.png

PU - DPH - Daňové priznanie DPH - nový záznam

obr._v_kaz_da_ov__priznanie_DPH.png

Daňové priznanie - aktuálny výkaz pre daňové priznanie DPH,

Kontrolný výkaz - aktuálny kontrolný výkaz,

Typ - mesačný, kvartálny

Mesiac - mesiac za, ktorý sa výkaz tvorí

Sumárne údaje - sumárne údaje sú po uložení nového výkazu prázdne, tabuľky sa vyplnia až po nápočte DP KV,

Cesta na uložené daňových prehľadov PU - adresár na uloženie daňových prehľadov PU,

 

Po uložení nového záznamu je potrebné spraviť nápočet DP a KV.n_po_et_DP_a_KV.png

Zoznam DP a KV 

DP_a_KV.png

V ľavej časti programu je zoznam výkazov DP, v pravej časti programu sú jednotlivé riadky výkazu.

riadky_DP.png

Cez voľbu F4 je možné si skontrolovať, ktoré doklady vstupujú do konkrétneho riadku.

riadok_v_kazu_DP.png

Odporúčame po zaslaní daňového priznania na finančnú správu, výkaz uzavrieť.

Dodatočné daňové priznanie nie je možné vytvoriť ak nie je výkaz uzatvorený.

 

 

 

Máte ďalšie otázky? Vložiť žiadosť

0 Príspevky

Prosím prihlásiť sa pre vloženie príspevku.
Powered by Zendesk