Účtovná dávka

Účtovná dávka v programe je medzikrokom medzi prvotným dokladov a zaúčtovaným dokladom. Do účtovnej dávky sa vkladajú resp. posielajú jednotlivé doklady z rôznych modulov programu (PU,OASIS, PAM). V účtovnej dávke sa doklady môžu skontrolovať a následne zaúčtovať. V účtovnej dávke je možné si skontrolovať sumáre strán MD a D.

Účtovná dávka sa v programe nachádza v module podvojné účtovníctvo

PU - účtovné knihy - účtovná dávka

__tovn__d_vka.png

2.png

 

Funkcie účtovnej dávky

Medzi najčastejšiu a najviac používanú funkciu účtovnej dávky je funkcia:

Zaúčtovať dávku (prevod do denníka) touto funkciou sa doklad z účtovnej dávky zaúčtuje do denníka. Po zaúčtovaní dokladu sa doklad z účtovnej dávky presunie do denníka. (V účtovnej dávke sa už nebude nachádzať)

Označenie dokladov na zaúčtovanie je možné voľbou klávesovej skratky Shift+šípka dole. (štandardné označovanie textu v programe word), poprípade klávesovou skratkou Ctrl+A v tomto prípade označí všetky doklady čo nachádzajú v účtovnej dávke.

Po zaúčtovaní dávky sa na jednotlivých dokladoch, ktoré sú zaúčtované zobrazí príznak zaúčtované.

funkcie___tovnej_d_vky.png

Ďalšou funkciou v účtovnej dávke je zrušenie generovanej dávky - touto funkciou je možné zrušiť pripravené doklady v účtovnej dávke (vymazať doklady z účtovnej dávky) Tieto doklady sa nevymažú z programu, len sa zrušia z účtovnej dávky. Po zrušení je možné doklady upraviť, opraviť a znova odoslať do účtovnej dávky na zaúčtovanie.

Označenie dokladov na zrušenie je možné voľbou klávesovej skratky Shift+šípka dole. (Štandardné označovanie textu v programe word), poprípade klávesovou skratkou Ctrl+A v tomto prípade označí všetky doklady čo nachádzajú v účtovnej dávke.

Medzi ďalšie funkcie účtovnej dávky patria:

  • prepočet hlavnej knihy,
  • Prehľady
  • Rôzne funkcie
  • šablóny účtovných dokladov,
  • prečíslovať položky dokladu,
  • zlúčiť doklady,
  • zobraziť zdrojové doklady,
  • kontrola denníka voči saldu,
  • export do DBF.

 

 

Máte ďalšie otázky? Vložiť žiadosť

0 Príspevky

Prosím prihlásiť sa pre vloženie príspevku.
Powered by Zendesk