Denník

V denníku sú zachytené všetky účtovné operácie zaúčtované na jednotlivých účtoch v časovom slede. Účtovné zápisy sú usporadúvané chronologicky.

Denník sa v programe nachádza v module podvojné účtovníctvo.

PU - účtovné knihy - denník

denn_k.png

V denníku sú zobrazené zaúčtované doklady.

1.png

V denníku je možné zobraziť doklady podľa:

  • obdobia,
  • agendy,
  • modulu,
  • druhu dokladov,
  • používateľa.

Zmeny v dokladoch je možné robiť jedine v prípade, že sa dané doklady odúčtujú z denníka, zrušia z účtovnej dávky. Zmeny na dokladoch je najlepšie robiť v prvotnom doklade.

 

Funkcie v denníku

Prehľady dávky - prostredníctvom prehľadov dávky sa zobrazí tabuľka prehľady denníka a hlavnej knihy. V tabuľke je možné sa prepnúť do rôznych prehľadov.

preh_ady_denn_k.png

Hlavná kniha

obr._preh_ady_hlavn__kniha.png

Pohyby na účte - tabuľka pohybov na konkrétnom účte za vybrané obdobie

obr._pohyby_na___te.png

Obraty za skupiný účtov v hlavnej knihy

obr._preh_ady_obratov.png

Obraty na účte v hlavnej knihe - tabuľka obratov na danom účte

obr._obraty_na___te_v_hlavnej_knihe.png

Údaje o organizácii 

Prehľad z definície analytického účtu - tabuľka nastavenia vybraného účtu

nastavenie_analytick_ho___tu.png

Máte ďalšie otázky? Vložiť žiadosť

0 Príspevky

Prosím prihlásiť sa pre vloženie príspevku.
Powered by Zendesk