Hlavná kniha

Hlavná kniha zahŕňa syntetické účty a analytické účty podľa účtového rozvrhu.

Hlavná kniha obsahuje údaje o:

- stavoch účtov ku dňu, ku ktorému sa otvára hlavná kniha,
- súhrnných obratoch strany Má dať a strany Dal jednotlivých účtov, 
- zostatkoch a stavoch účtov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

Hlavná kniha sa v programe nachádza v module podvojné účtovníctvo. Kontrolovať hlavnú knihu, vypracovať rôzne podklady a tlačové zostavy  je možné cez voľbu

PU - účtovné knihy - hlavná kniha

__tovn__knihy_-_hlavn__kniha.png

 

Funkcie v záložke hlavná kniha

 

Prehľady hlavnej knihyobr._preh_ad_hlavnej_knihy.png

Výber obdobia - výber obdobia na zobrazenie v hlavnej knihe.

Prehľad HK pre aktuálny záznam

Prehľad pohybov na účte

Prehľad definície analytického účtu

analytick____et.png

Prehľad definície syntetického účtu

obr._Preh_ad_defin_cie_syntetick_ho___tu.png

 

 

 

Máte ďalšie otázky? Vložiť žiadosť

0 Príspevky

Prosím prihlásiť sa pre vloženie príspevku.
Powered by Zendesk