Položky DPH

V záložka Položky DPH sú zobrazené jednotlivé položky, ktoré obsahujú pohyby týkajúce sa DPH.

polo_ky_DPH.png

obr._polo_ky_DPH.png

V položkách je možné si vybrať:

  • všetky položky DPH za vybrané obdobie
  • zaradené do výkazu DPH za vybrané obdobie
  • nezaradené do výkazu DPH za vybrané obdobie
  • nevstupujú do DPH za vybrané obdobie

 

Cez tieto jednotlivé voľby je možné si skontrolovať, ktoré dokladu sú zaradené do výkazov a ktoré nie. 

Táto voľba slúži na rýchle porovnanie dokladov a výkazu DPH.

Prostredníctvom funkcie je možné

  • ukázať doklad - zobrazenie dokladu
  • kontrola IČ DPH podľa finstat - skontroluje údaje z databázy finstatu.

kontrola_i__dph_finstat.png

 

 

 

Máte ďalšie otázky? Vložiť žiadosť

0 Príspevky

Prosím prihlásiť sa pre vloženie príspevku.
Powered by Zendesk