DPH plnenie

PU - DPH - DPH plnenie

DPH_plnenie.png

DPH plnenie  - zoznam všetkých riadkov v DP DPH 

obr._DPH_plnenie.png

V tabuľke DPH plnenie sú jednotlivé stĺpce:

  • Kód - jednotlivé kódy, ktoré program zaraďuje z dokladov do výkazu DP,
  • PV - či sa jedná o daň na vstupe, daň na výstupe,
  • Je samozdanenie - či sa jedná o typ samozdanenia,
  • Názov - názov riadku z výkazu DP,
  • Popis - popis riadku,

 

Je dôležité mať na jednotlivých DPH plnení nastavené účty DPH syntetické+analytické účty.

plnenie_DPH_bez_samozdanenia.png

Účet základnej DPH, účet zníženej DPH - sa nastaví cez voľbu ...

v_ber_z___seln_ka.png

Ak nie sú zadané účty 343xxx, je možné ich cez nový záznam pridať, poprípade opraviť. Po zadanom účte sa cez voľbu výber pridá číslo účtu ku konkrétnemu DPH plneniu.

analytick____ty_DPH.png

Pri novom zázname je veľmi dôležité mať pri účtoch 343xxx zaškrtnutú voľbu Agenda DPH

 

Zoznam DPH plnenia

N01, N02, N03 - plnenia DPH, ktoré nevstupujú do DPH

PEU02 - plnenie DPH, pre DPH samozdanenie (v tomto prípade 343200), pri type samozdanenie je dôležité mať nastavené rovnaké plnenie DPH. (Rovnako nastavené účty DPH, PEU001- 343200,  PEU02 - 343200)

Plnenie_DPH.png

PEU_001.png

VT04 - dodanie tovarov a služieb v tuzemsku.

vt04.png

 

 

 

 

Máte ďalšie otázky? Vložiť žiadosť

0 Príspevky

Prosím prihlásiť sa pre vloženie príspevku.
Powered by Zendesk