Šablóny účtovných dokladov

Šablóny účtovných dokladov sa využívajú najmä pri pravidelne opakujúcich sa platbách ako je platba nájomného a pod. 

Šablóny sa vytvárajú v module podvojné účtovníctvo.

PU - Účtovné knihy - Účtovná dávka – Funkcie – Šablóny účtovných dokladov - nový záznam

 2.png

Popis šablóny - názov šablóny pod, ktorý bude pohyb zapísaný,

Deň v mesiaci - deň zdaniteľného plnenia,

Druh dokladu - druh dokladu,

Číslo položky - číslo položky na šablóny, 

Čiastka MD - suma na strane MD,

Organizácia - názov organizácie. Ak v evidencii organizácií nie je daná organizácia vytvorená, užívateľ si môže organizáciu doplniť aj priamo v rozpracovanom doklade.

 

 

Príklad:

Platba nájomného v sume 1000€ bez DPH

 

  • Prvá položka šablóny - 1000€ - náklad

prv__polo_ka__abl_ny.png

 

 

 

  • Druhá položka šablóny 200€ -  DPH

_abl_na_DPH.png

Pri účte DPH 343xxx  je potrebné vstúpiť do tabuľky zapísať DPH

 

polo_ky_DPH.png

Daňové plnenie - dátum zdaniteľného plnenia,

Sadzba - sadzba pre DPH,

Základ - suma základu,

DPH - suma DPH, 

Celkom - suma celkom

Výkaz DPH 

DPH plnenie - voľba plnenia DPH ( PT02 - daň z tovarov a služieb kúpených v tuzemsku s možnosťou odpočítania dane alebo oprava odpočítanej dane),

Základ - suma základu

DPH - suma DPH

Číslo pre KV 

Dátum KV

Základ pre odpočet

DPH pre odpočet

 

 

  • Tretia položka šablóny celková suma 1200€

obr.__abl_na___tovn_ch_dokladov.png

 

Aplikovanie šablóny účtovného dokladu

PU - Účtovné knihy - Účtovná dávka - nový záznam - aplikovať šablónu

obr._aplik_cia__abl_ny.png

v_ber__abl_ny.png

Po aplikovaní šablóny sa do dokladu nahrá celý predpis, následne je potrebné zapísať predpis do salda.

obr._z_pis__abl_ny_do_salda.png

z_pis__abl_ny_do_salda.png

obr.___tovn__d_vka_po_aplikovanej__abl_ne.png

Po uložení dokladu sa v záložke účtovná dávka zobrazí predpis nájomného, ktorý sa následne môže zaúčtovať.

V nasledujúcom mesiaci, sa po použití šablóny nahrá predpis nájomného na ďalší mesiac.

Je potrebné však prejsť do obdobia, v ktorom sa nájomné platí.

Nájomné za mesiac 2/2019 je potrebné účtovať v období 2/2019 vtedy sa prepíše aj dátum.

 

 

 

 

 

 

 

Máte ďalšie otázky? Vložiť žiadosť

0 Príspevky

Prosím prihlásiť sa pre vloženie príspevku.
Powered by Zendesk