Číselníky - Druhy Účtovných dokladov

Základné druhy účtovných dokladov sú v programe prednastavené. Je možné pridať nové druhy účtovných dokladov, resp. doklady už vytvorené je možné opravovať. 

Záložka Druhy účtovných dokladov sa nachádza v module podvojné účtovníctvo. 

Podvojné účtovníctvo - Číselníky - Druhy účtovných dokladov

druhy___tovn_ch_dokladov.png

V druhoch účtovných dokladov sú prednastavené účtovné doklady, je možné si ich opravovať aj pridať nové. 

nov____tovn__doklad.png

Druh - skratka, ktorá bude používaná na účtovnom doklade, napr. "kurzové rozdiely - KR, odpisy majetku - OM, a pod." Na druhy účtovných dokladov je možné použiť písmená aj čísla.

Názov - konkrétny názov pre účtovný doklad

Číslovanie dokladov - nastavenie číslovania účtovného dokladu, je možné využiť tzv. masku, po použití masky nie je potrebné každý rok robiť nové číslovania dokladov. 

Pri použití masky je potrebné si vyplniť písmená v takom poradí v akom chcete aby program čísloval. Popis na vytvorenie masky je zobrazený v spodnej časti tabuľky. 

 

Zoznam druhov účtovných dokladov 

zoznam_druhov___tovn_ch_dokladov.png

 

 

Máte ďalšie otázky? Vložiť žiadosť

0 Príspevky

Prosím prihlásiť sa pre vloženie príspevku.
Powered by Zendesk