Tlačové zostavy - pokladňa

Tlačové zostavy (účtovné) sa v programe nachádzajú v module podvojné účtovníctvo.

V tlačových zostavách je možné tlačiť, resp. prezerať si jednotlivé reporty. 

Tlačové zostavy - pokladňa v tejto časti sa nachádzajú tlačové zostavy pre:

 • pokladničný doklad,
 • pohyby po dokladoch,
 • pohyby po účtoch,
 • pokladničná kniha.

pokladna.png

 

Tlačové zostavy - pokladničný doklad

pokladni_n__doklad.png

Pri výbere tlačovej zostavy pokladňa - Pokladničný doklad je potrebné si vybrať pokladničný doklad, ktorý chcete tlačiť resp. vytvoriť náhľad.

Po výbere pokladničného dokladu je možnosť voľby či daný doklad chcete:

 • otvoriť vo formáte PDF, word, excel,.....
 • tlačiť s výberom
 • tlačiť,
 • náhľad.

Pri voľbe náhľad sa zobrazí vybraný doklad tak ako je zobrazené na nasledujúcom obrázku

pokladni_n__doklad_tla_ovka.png

 

Tlačové zostavy - Pohyby po dokladoch

tla_ov__zostava_pohyby.png

Pri výbere tlačovej zostavy pokladňa - Pohyby po dokladoch je potrebné si vybrať pokladničný doklad, ktorý chcete tlačiť resp. vytvoriť náhľad.

Po výbere pokladničného dokladu je možnosť voľby či daný doklad chcete:

 • otvoriť vo formáte PDF, word, excel,.....
 • tlačiť s výberom
 • tlačiť,
 • náhľad.

Pri voľbe náhľad sa zobrazí vybraný doklad tak ako je zobrazené na nasledujúcom obrázku

tla_ovka_-_pohyby.png

 

Tlačové zostavy - Pohyby po účtoch

pohyby_po___toch.png

Pri výbere tlačovej zostavy pokladňa - Pohyby po účtoch je potrebné si vybrať pokladničný doklad, ktorý chcete tlačiť resp. vytvoriť náhľad.

Po výbere pokladničného dokladu je možnosť voľby či daný doklad chcete:

 • otvoriť vo formáte PDF, word, excel,.....
 • tlačiť s výberom
 • tlačiť,
 • náhľad.

Pri voľbe náhľad sa zobrazí vybraný doklad tak ako je zobrazené na nasledujúcom obrázku

tla_ovka_pohyby_po___toch.png

 

Tlačové zostavy - Pokladničná kniha

pokladni_n__kniha.png

Pri výbere tlačovej zostavy pokladňa - pokladničná kniha je potrebné si vybrať doklad, ktorý chcete mať zobrazený v pokladničnej knihe.

Po výbere pokladničného dokladu je možnosť voľby či daný doklad chcete:

 • otvoriť vo formáte PDF, word, excel,.....
 • tlačiť s výberom
 • tlačiť,
 • náhľad.

Pri voľbe náhľad sa zobrazí vybraný doklad tak ako je zobrazené na nasledujúcom obrázku

tla_ovka_pokladni_n__kniha.png

Máte ďalšie otázky? Vložiť žiadosť

0 Príspevky

Prosím prihlásiť sa pre vloženie príspevku.
Powered by Zendesk